Sökning: "immunologi"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet immunologi.

 1. 1. Vacciner mot hepatit C - vad har framtiden att erbjuda? : En studie om framtida potentiella vacciner för att förhindra smitta med hepatit C.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jennifer Allansson; [2020]
  Nyckelord :Hepatit C; HCV; vaccin; T-celler; antikroppar; cytokiner; immunologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Hepatit C är en inflammation av levern orsakad av hepatit C-viruset. Runt 71 miljoner människor världen över är drabbade av den kroniska formen. Effektiva läkemedel finns för att bota sjukdomen, men dessa är dyra och således behövs ett vaccin. LÄS MER

 2. 2. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 3. 3. CRISPR i cancerimmunologin : Kliniska prövningar, utmaningar och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :My Eckerbert; [2019]
  Nyckelord :CRISPR; cancer; immunologi; kliniska prövningar;

  Sammanfattning : Att förstå olika tumörers biologi är en viktig förutsättning för att kunna utveckla nya cancerbehandlingsmetoder. Ett nytt verktyg inom cancerterapin, både för att förstå tumörers uppkomst samt hitta nya läkemedelsmål och behandlingar, är det mycket potenta genredigeringsverktyget Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats med CRISPR-Associerade proteiner, CRISPR-Cas9. LÄS MER

 4. 4. Nanoparticles’ effect in an in vitro whole blood model

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  Författare :Layal Korkis; [2019]
  Nyckelord :Silica; Titanium dioxide; Palladium; complement system; contact system.;

  Sammanfattning : Nanoparticles have been used in industry and in medicine due to their properties which give them beneficial uses. This usage of the nanoparticles has risen the question about how harmful they are to the human body, the connection between the exposure to nanoparticles, and many diseases that occur in the body. LÄS MER

 5. 5. Characterising copy number polymorphisms using next generation sequencing data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  Författare :Zhiwei Li; [2019]
  Nyckelord :structural variations; copy number variations; copy number polymorphisms; next generation sequencing; The Northern Sweden Population Health Study; Genome-wide association study;

  Sammanfattning : We developed a pipeline to identify the copy number polymorphisms (CNPs) in the Northern Swedish population using whole genome sequencing (WGS) data. Two different methodologies were applied to discover CNPs in more than 1,000 individuals. LÄS MER