Sökning: "immunologi"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet immunologi.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 2. 2. CRISPR i cancerimmunologin : Kliniska prövningar, utmaningar och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :My Eckerbert; [2019]
  Nyckelord :CRISPR; cancer; immunologi; kliniska prövningar;

  Sammanfattning : Att förstå olika tumörers biologi är en viktig förutsättning för att kunna utveckla nya cancerbehandlingsmetoder. Ett nytt verktyg inom cancerterapin, både för att förstå tumörers uppkomst samt hitta nya läkemedelsmål och behandlingar, är det mycket potenta genredigeringsverktyget Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats med CRISPR-Associerade proteiner, CRISPR-Cas9. LÄS MER

 3. 3. Characterising copy number polymorphisms using next generation sequencing data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  Författare :Zhiwei Li; [2019]
  Nyckelord :structural variations; copy number variations; copy number polymorphisms; next generation sequencing; The Northern Sweden Population Health Study; Genome-wide association study;

  Sammanfattning : We developed a pipeline to identify the copy number polymorphisms (CNPs) in the Northern Swedish population using whole genome sequencing (WGS) data. Two different methodologies were applied to discover CNPs in more than 1,000 individuals. LÄS MER

 4. 4. Effects of acetylation and deacetylation inhibitors on DNA double strand breaks repair and cell survival

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  Författare :Eugenia Kalliontzi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During treatment with ionizing radiation (IR), cells are killed mainly due to ionizing radiation caused acute damage to DNA, such as double-strand breaks, where opposite DNA strands in close proximity are cut. To counteract toxicity of double-strand breaks, cells have evolved DNA damage repair systems such as homologous recombination and non-homologous end joining. LÄS MER

 5. 5. Identifying esophageal atresi associated variants from whole genome sequencing data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  Författare :Jonas Mattisson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knowing the underlying cause of a genetic disorder could not only further our understanding of the disease itself, and the otherwise healthy mechanism that is disrupted. It could potentially improve people’s lives. LÄS MER