Sökning: "immunology"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet immunology.

 1. 1. Class switching mechanism in antibodies : A conformational and structural investigation of the B-cell repertoire diversity of the CDR3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Fredin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A process called class switching recombination (CSR) regulates the production of isotypes by enabling the switch of producing unspecific IgM or IgD to producing IgG, IgE, or IgA by causing an irreversible genomic rearrangement. Recent studies indicate a gap in the identification of the molecular mechanisms underlying CSR. LÄS MER

 2. 2. Production and validation of anti-HCV antibodies for viral neutralization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Megan Olga García Mark; [2020]
  Nyckelord :Cloning; antibody; infection; HCV; IgG production; molecular biology; cell factory; plasmid design; immunology;

  Sammanfattning : Hepatitis-C Virus (HCV) remains the leading cause of liver transplant in the US and the UK, and the World Health Organization (WHO) estimates that 71 million people are infected worldwide. A vaccine would drastically impact the healthcare-associated burdens that HCV causes globally. LÄS MER

 3. 3. Development and comparison of bioanalytical methods to measure free analyte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Alma Pihlblad; [2020]
  Nyckelord :Biotechnology; immunoassay; Gyrolab; ELISA; immunology; free analyte; overestimation; affinity; Avastin; bevacizumab; Lucentis; ranibizumab; VEGF; pharmacokinetic; pharmacodynamic;

  Sammanfattning : Free analyte is measured to be able to understand the pharmacological effects of a drug in the body, the binding to its ligand, and the effective drug level among other things. Thereby, it is important with correct measurements of free analyte, although it is not that easy to achieve since overestimations can occur. LÄS MER

 4. 4. Berikning för hundar i hundhem : en kombinerad litteratur och enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johanna Stenfelt; [2020]
  Nyckelord :hund; beteende; välfärd; kronisk stress; kortisol;

  Sammanfattning : Kronisk stress är ett stort välfärdsproblem som årligen drabbar miljontals hundar i hundhem världen över. Social isolering, brist på kontroll och förutsägbarhet, höga ljudnivåer, begränsat utrymme och brist på variation är alla exempel på stressorer som hunden måste hantera under sin tid i hundhemmet. LÄS MER

 5. 5. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER