Sökning: "immunosuppression"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet immunosuppression.

 1. 1. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karl Mård; [2019]
  Nyckelord :Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Sammanfattning : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. LÄS MER

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av lymfocytär thyreodit hos hund med fokus på immunologiska mekanismer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Lundbeck; [2019]
  Nyckelord :hypothyroidism; lymfocytär thyreodit; hund; CTLA-­4; DLA; autoantikroppar; FoxP3; cytotoxiska T-­lymfocyter;

  Sammanfattning : Lymfocytär thyreodit är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och uppkommer på grund av en autoimmun reaktion mot thyroidea. Det resulterar i att körteln bryts ned och nivåerna av thyroideahormoner i kroppen minskar. LÄS MER

 4. 4. Xenotransplantation : nya möjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Axel Eriksson; [2018]
  Nyckelord :xenotransplantation; CRISPR Cas9; PERV; rejection; gris;

  Sammanfattning : Transplantation innebär att ett organ eller vävnad tas från en individ och ges till en annan individ med behov av organet eller vävnaden. Ett problem globalt är att det finns för få tillgängliga organ för transplantation. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av isoleringsvård vid somatisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Djurman; Annika Gardell; [2018]
  Nyckelord :Communicable diseases; experience; immunocompromised host; patient; patient isolation.; Immunsupprimerad värd; infektionssjukdom; isoleringsvård; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Background: The development of contemporary isolation measures has emerged through centuries from the time of ships under quarantine to modern personal protective equipment and knowledge about disease control. The underlying need for care in isolation could be multidrug resistant organisms or immunosuppression. LÄS MER