Sökning: "immunotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet immunotherapy.

 1. 1. Development of a predictive Antibiotic Burden Index for Primary Immunodeficiency – an explorative study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Milan Al-Naqshbande; [2020]
  Nyckelord :Immunodeficiency; Immunbrist;

  Sammanfattning : Introduction: Primary immunodeficiency is a medical condition characterized by frequent infections as a result of the immune system not functioning properly. Patients are usually treated with antibiotics and immunotherapy. Since there is no mutual database for patient records between primary care and healthcare, a communication gap arises. LÄS MER

 2. 2. Enhancing Antibody-Mediated Anti-Tumour Function

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bolivia Protopapa; [2020]
  Nyckelord :ADCC; Fcγ-receptor; IgG; Immunotherapy enhancement; Rituximab;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Direct reprogramming of pancreatic cancer cells into antigen presenting cells

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Stålbrand; [2020]
  Nyckelord :Antigen presenting cells; Dendritic cells; Direct reprogramming; Immunotherapy; Lentiviral particles; Pancreatic cancer; Transcription factors; Tumor microenvironment;

  Sammanfattning : Pankreascancer utgör den tredje vanligaste cancerrelaterade dödligheten på grund av att diagnos ofta ställs sent vid avancerat tillstånd, kombinerat med brist på effektiv behandling. De senaste åren har utvecklingen av immunterapimetoder visat lovande resultat för flertal cancersjukdomar. LÄS MER

 4. 4. CRISPR i cancerimmunologin : Kliniska prövningar, utmaningar och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :My Eckerbert; [2019]
  Nyckelord :CRISPR; cancer; immunologi; kliniska prövningar;

  Sammanfattning : Att förstå olika tumörers biologi är en viktig förutsättning för att kunna utveckla nya cancerbehandlingsmetoder. Ett nytt verktyg inom cancerterapin, både för att förstå tumörers uppkomst samt hitta nya läkemedelsmål och behandlingar, är det mycket potenta genredigeringsverktyget Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats med CRISPR-Associerade proteiner, CRISPR-Cas9. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the feasibility of intralymphatic injection of Diamyd®

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Selam Fessehaye; [2019]
  Nyckelord :GABA; GAD. GAD65; intralymphatic injection; intralymphatic immunotherapy; type 1 diabetes; clinical trial; DIAGNODE-2; feasibility study; questionnaire; interview; radiologists; study nurses; injection procedure;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes affects a person’s life on many levels in terms of quality of life, health, and socioeconomic costs both for the patients but also their families. As of now there is no therapy that targets the underlying mechanism of the disease. LÄS MER