Sökning: "immunprofylax"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet immunprofylax.

  1. 1. Kattsnuva orsakad av felint herpesvirus typ 1 och felint calicivirus : laboratoriediagnostik, epidemiologi och immunprofylax

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Peter Michanek; [2015]
    Nyckelord :kattsnuva; felint herpesvirus typ 1; felint calicivirus; epidemiologi; immunprofylax; upper respiratory disease; feline herpesvirus type 1; feline calicivirus; epidemiology; immunoprophylaxis; laboratory diagnostics;

    Sammanfattning : De vanligaste orsakerna till kattsnuva är infektion med felint herpesvirus typ 1 (FHV-1) eller felint calicivirus (FCV). Båda virusen är vanligt förekommande även i den friska populationen och prevalensen är generellt högre i större djurgrupper. LÄS MER