Sökning: "immunterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet immunterapi.

 1. 1. Kan kombinationsterapi CTLA-4 hämmare ipilimumab och PD-1 hämmare nivolumab eller pembrolizumab ge en bättre behandlingseffekt mot malignt melanom?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elena Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malignt melanom är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige och drabbar både kvinnor och män. Det kännetecknas av en växande mörk fläck större än 5 mm som oftast uppstår i befintliga nevi, dock kan det även börja som ny förändring i huden. LÄS MER

 2. 2. Direct reprogramming of pancreatic cancer cells into antigen presenting cells

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Stålbrand; [2020]
  Nyckelord :Antigen presenting cells; Dendritic cells; Direct reprogramming; Immunotherapy; Lentiviral particles; Pancreatic cancer; Transcription factors; Tumor microenvironment;

  Sammanfattning : Pankreascancer utgör den tredje vanligaste cancerrelaterade dödligheten på grund av att diagnos ofta ställs sent vid avancerat tillstånd, kombinerat med brist på effektiv behandling. De senaste åren har utvecklingen av immunterapimetoder visat lovande resultat för flertal cancersjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Användning av immunterapi i klinisk praxis: en retrospektiv kohortstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Louisa Gallouze; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Immunterapi har blivit godkändför behandling av olika cancertyper baserat på randomiserade kliniska studier med strikta inklusions-och exklusionskriterier. Dessa randomiserade studiers resultat avspeglar endast behandlingen med immunterapi hos en selekterad grupp patienter. LÄS MER

 4. 4. Development of a Type IIs cloning strategy for the RUBYTM format & PCR optimization and development of a Type IIs cloning strategy for pool cloning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Marcus Petersson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : For Alligator Bioscience AB, a company developing immunotherapeutic antibodies, it is crucial to efficiently evaluate a large number of potential drug candidates at an early stage. The in-house developed RUBYTM concept, combining monoclonal antibodies into bispecific antibodies without lead optimization, requires implementation of high-throughput technologies. LÄS MER

 5. 5. Immunterapi av lungekreft : En spørreundersøkelse blant leger i Norge & Sverige

  Master-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Marianne Tysse Sperrevik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER