Sökning: "impact hammer test"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden impact hammer test.

 1. 1. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 2. 2. Modeling of a Gear Test Rig : An Investigation of Static Loads and Dynamic Excitation of Vibrations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Hugoh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today the automotive industry is going through big changes and facing many new challenges due to the transformation to a sustainable transport solution in combination with tougher legal demands. Gears have been around for a long time and it is one of the most efficient ways of transferring rotary motion from one shaft to another. LÄS MER

 3. 3. Non-Linear FE-Analysis of a Composite Action Girder with Coiled Spring Pins as Shear Connectors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Stahlin; [2019]
  Nyckelord :composite bridge; composite action; shear connector; coiled spring pins; finite element modeling; samverkansbro; samverkan; skjuvförbindare; spiralbult; finita element modellering;

  Sammanfattning : For bridges to cope with increased requirements such as increased loads, strengthening work can be carried out. In cases where older steel-concrete bridges do not have a composite action, an alternative is to create composite-action to achieve a higher flexural strength. It is introduced by post-installing shear connectors. LÄS MER

 4. 4. Utredning av erosionsnötning på material till bergborrningsverktyg

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Joona Loikkanen; Fredrik Hemgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) är ett världsledande företag som tillverkar komplett utrustning till gruvindustrin. Några bergborrverktyg som utvecklas och tillverkas i Sandviken är bergborrkronor. Dessa kan delas in i tre produktgrupper, topphammar-, sänkborr- och rullborrkronor. LÄS MER

 5. 5. NVH Validation of a Dual Clutch Transmission for Clonk

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Emrah Yilmaz; Shaohai Xiong; [2018]
  Nyckelord :structural vibration; acoustic radiation; simulation; impact measurement; Dual Clutch Transmission; clonk; NVH; CAE;

  Sammanfattning : A transmission housing is built like a big "bell" that is made to keep shafts and gears in place and keep them lubricated under operating loads. Being a big aluminum chunk with thin walls could attain some interesting sound and vibration properties. LÄS MER