Sökning: "impact i marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade orden impact i marknadsföring.

 1. 1. Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar : En kvalitativ studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Julia Blomqvist; Julia Köhl; [2024]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Personaliserad marknadsföring; CRM; Köpprocess; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2024-01-11  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare: Julia Blomqvist                 Julia Köhl                           Sophie Lindström                            02/04/16                         97/07/16                                  00/06/10  Titel: Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar. - En studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Generation Z - Lojalitetens fiende?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Hamilton Henze; Linn Andreasson; Sofia Lind; [2024]
  Nyckelord :Varumärkeslojalitet; Lojalitetsprogram; Generation Z; Engagemang; Trender.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Generation Z - Lojalitetens fiende?”. En kvalitativ studie om Generation Zs relation till varumärkeslojalitet. Seminariedatum: 2024-01-11 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. LÄS MER

 3. 3. Viral Attraction: Incongruency in Job Adverts on Social Media

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sofia Zetterberg; Joel Söderholm; [2024]
  Nyckelord :Viral Marketing; Incongruency; Employer Attractiveness; Social Media; Students;

  Sammanfattning : Organizations are facing increasing challenges when it comes to securing talent. Harsh competition and a young generation more inclined to bargain means more activities to stand out and become an attractive employer. LÄS MER

 4. 4. Att vara äkta eller sälja sig för pengar : Föreställningar om artisters autenticitet i samband med reklamsamarbeten med externa varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Kerrouchi; Julia Jakobsson; [2024]
  Nyckelord :Authenticity; artists; music; influencer; influencer marketing; advertising; celebrity endorsement; qualitative interviews; focus groups; Autenticitet; artist; musik; influencer; influencer marketing; marknadsföring; kändissamarbeten; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : For decades authenticity has been of great interest in media and communication research. With this study, we aim to contribute to the research with a new perspective where authenticity is examined in artists who use influencer marketing on social media. LÄS MER

 5. 5. In video assistant referee we trust? A quantitative study of Swedish football supporters' perception of VAR and attitude towards implementing VAR

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Klara Lundquist; Yusra Ali; [2024]
  Nyckelord :Swedish football; Sports marketing; Video assistant referee; Decision-aid technology;

  Sammanfattning : In 2016, the International Football Association Board (IFAB) approved the use of Video Assistant Referee (VAR) in football. In recent years, an ongoing debate has unfolded in Sweden regarding the potential implementation of VAR in Allsvenskan. LÄS MER