Sökning: "impact of culture in marketing study"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden impact of culture in marketing study.

 1. 1. Ready or not, here they come! : En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Arvidsson; Amanda Gran; Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Exchange students; ERASMUS; Economy; Culture; Marketing; Kalmar; Utbytesstudenter; ERASMUS; Ekonomi; Kultur; Marknadsföring; Kalmar;

  Sammanfattning : Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. LÄS MER

 2. 2. Feminism i reklam - En kvalitativ publikstudie om kvinnors upplevelse av reklam med feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Beslic; [2019]
  Nyckelord :Commodity feminism; femvertising; reklam;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker följande: hur svenska kvinnor i åldern 18–30 uppfattar och förhåller sig till reklam med feministiska budskap jämfört med kvinnor i ålder 40–55, vilken konsumtionskultur de tillhör samt hur de upplever reklam med feministiska budskap, när det gäller att förändra sättet på vilket kvinnor är representerade. Fenomenet exemplifierades med hjälp av tre reklamfilmer vars uttalade syfte är att stärka kvinnor. LÄS MER

 3. 3. The factors of consumer behavior and the sharing economy : A quantitative study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Yun Wang; [2018]
  Nyckelord :Sharing economy; consumer behavior; social; cuture; B2C; C2C; collaborative consumption; marketing strategy.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between consumer behavior and the business (B2C and C2C) in the sharing economy. Research questions: What factors of Consumer behaviour effect C2C business in sharing economy? What factors of Consumer behaviour effect B2C business in sharing economy? Methodology: A descriptive research design with a quantitative approach was conducted, utilizing an online questionnaire with a total of 120 respondents in China. LÄS MER

 4. 4. Filling the Void: Investigating the Impact of The Digital Society on Generation Z’s Relationships

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joana Gama Filho; Melanie Hopkins; [2018]
  Nyckelord :Critical Studies; Consumer Culture Studies; Postmodernism; Internet; Love; Interpersonal Relationships; Social Media; Dating Apps; Tinder; Digital Society; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to contribute to the knowledge about Generation Z in the consumer society context, through a critical investigation of the possible negative impacts of the internalization of the consumerist mentality within the digital capitalist society. This is relevant since such internalization could interfere with the capacity of individuals to maintain long-term relations and influences their overall wellbeing through the stimulation of anxiety, loneliness, sense of inadequacy, and fleeting actions, among others. LÄS MER

 5. 5. Is social media a fortune or misfortune? —The art film’s dilemma and breakthrough.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :LI YIJIA; [2018]
  Nyckelord :Social media; Art film; Online marketing;

  Sammanfattning : In China, Weibo is a social software that almost everyone uses. Weibo does not only provide an arena for users to share their experiences with friends but also offers a platform for companies to promote their products. From 2014, the distributors of the films began to use Weibo as one of their main marketing tools. LÄS MER