Sökning: "impairment testing"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden impairment testing.

 1. 1. Börsnoterade bolags kommunikation kring goodwill : En kvalitativ studie avbolag noterade på Stockholmsbörsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lauri Matias Koskinen; Max Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Impairment test; Communication; IFRS 3; Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivningsprövning; Kommunikation; IFRS 3;

  Sammanfattning : Goodwill är en diskuterad och komplex post i balansräkningen som utsätts för subjektiva bedömningar vid värdering och nedskrivningsprövning. I denna uppsats analyserasbörsnoterade bolags texter kring goodwill i deras årsredovisningar för att undersöka om det finns några skillnader mellan bolag i hur de kommunicerar kring goodwill. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill - I enlighet med marknadens förväntningar? : En kvantitativ studie om goodwill och resultatmanipulering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Bona; Oscar Hernehult; [2019]
  Nyckelord :Goodwill impairment; IFRS 3; IAS 36; Earnings management; OMX Stockholm; Goodwillnedskrivning; IFRS 3; IAS 36; Earnings management; resultatmanipulering; OMX Stockholm;

  Sammanfattning : I och med verkställandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 gick de svenskamarknadsnoterade bolagen från att skriva av goodwill linjärt till att årligen testa posten förnedskrivningsbehov. Den direkta effekten blev större goodwillposter och lägre av- och nedskrivningskostnader. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet, testning och förtroende : eller konsten att inte vara ett funktionshinder

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Molly Arhammar Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tillgänglighet; tillgänglighetsanpassning; testning; testverktyg; acceptanstestning; manuell testning; automatisk testning; offentlig verksamhet; EU-direktiv; kommuner;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur Sveriges kommuner valt att testa tillgänglighetsanpassningen av sina webbplatser och vilket förtroende de har för att webbplatsen är tillgänglighetsanpassad. Dessa två faktorer analyseras sedan i relation till varandra för att belysa om, och i så fall på vilket sätt, testpraktik påverkar förtroende. LÄS MER

 4. 4. RF BiST för att detektera IQ-imbalanser avseende överhörningseffekter för avancerade antennsystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Kishore Khed; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) is a network constituted by uniquely identifiable commodity objects or devices equipped with some sensing system. To achieve high data rates required for IoT devices, a modern wireless communication system, known as Advanced Antenna Systems(AAS), leads to significant improvement, by increasing not only the data rate but also spectrum efficiency and the channel capacity. LÄS MER

 5. 5. To what extent do firms comply with IAS 36? : A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stina Skyttner; Nora Wennertorp; [2017]
  Nyckelord :Impairment testing of Goodwill; IAS 36 paragraph 134; Compliance; Financial Reporting;

  Sammanfattning : Title - To what extent do firms comply with IAS 36?: A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm.Level - Master thesis in business administration.Authors - Stina Skyttner and Nora Wennertorp.Supervisors - Arne Fagerström and Saeid Homayoun. LÄS MER