Sökning: "impersonation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet impersonation.

 1. 1. Gjenklang- reisen fra avskjed mot hjemkomst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Maja Gravermoen Toresen; [2020-10-08]
  Nyckelord :Dissemination; Nordic folk music and theatre; impersonation; arrangements of traditional ballads; composed folk music; performance of two instruments simultaneously; five stringed fiddle and song; hardanger fiddle and song; Kravik-lyre and song; travel and migration;

  Sammanfattning : The running theme through my project is migration or travel. I investigate how own folk music compositions, poems and arrangements of Nordic ballads can convey this topic. Traditional ballads, poems and history of Norwegian and Swedish emigration to America in the 19th Century are used as inspiration for my compositions and arrangements. LÄS MER

 2. 2. Barndomsrevolution på Unga Klara : En föreställningsanalys av För att jag säger det utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Wäisänen; [2020]
  Nyckelord :Unga Klara; gender; performativity; performance analysis; childhood revolution; theatre for children and young audiences; Unga Klara; genus; performativitet; föreställningsanalys; barnteater; barndomsrevolution;

  Sammanfattning : CHILDHOOD REVOLUTION AT UNGA KLARA - A performance analysis of ’För att jag säger det’ from a gender perspective LINNÉA WÄISÄNEN Abstract The Swedish professional theatre for children and young audiences is in a constant change, development and renewal due to adulthoods shifting view and understanding of the child and childhood through the ages. The shifting discourse of childhood can be seen both in the various theatre performances for children and young audiences throughout the 20th century, but also in the constant shifting discussions and debates about what sort of performances are appropriate for children. LÄS MER

 3. 3. Barndomsrevolution på Unga Klara : En föreställningsanalys av För att jag säger det utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Wäisänen; [2020]
  Nyckelord :Gender; performativity; theatre for children and young audiences; Unga Klara; Genus; Performativitet; barnteater; Unga Klara;

  Sammanfattning : The Swedish professional theatre for children and young audiences is in a constant change, development and renewal due to adulthoods shifting view and understanding of the child and childhood through the ages. The shifting discourse of childhood can be seen both in the various theatre performances for children and young audiences throughout the 20th century, but also in the constant shifting discussions and debates about what sort of performances are appropriate for children. LÄS MER

 4. 4. Detecting Impersonation Attacks in a Static WSN

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Viktor Selleby; Anton Lin; [2017]
  Nyckelord :Device Fingerprinting; IoT; Machine Learning; Machine to Machine Authentication; Impersonation Attacks; Spoofing Attacks; Wireless Sensor Network; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The current state of security found in the IoT domain is highly flawed, a major problem being that the cryptographic keys used for authentication can be easily extracted and thus enable a myriad of impersonation attacks. In this MSc thesis a study is done of an authentication mechanism called device fingerprinting. LÄS MER

 5. 5. Övning : Strategier, resurser och effektivitet ur ett designteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Bajo Kohring; [2016]
  Nyckelord :musical impersonation; learning process; exercise; strategies; efficiency; design theory; semiotic resources; video observation; log; violin; thirds.; musikalisk gestaltning; lärande process; övning; strategier; effektivisering; designteori; semiotiska resurser videoobservation; loggbok; fiol; terser.;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att utforska hur övning på fiol kan designas för att den ska kännas meningsfull och effektiv. Studiens forskningsfråga är: Vilka semiotiska resurser använder jag mig av när jag övar terser på fiol? För att undersöka detta har jag under ett år gjort tekniska övningar med hjälp av olika övningsstrategier för att se progressionen i min utvecklingsprocess. LÄS MER