Sökning: "implanterbar cardioverter defibrillator"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden implanterbar cardioverter defibrillator.

 1. 1. ICD-BEHANDLINGENS EFFEKT PÅ PATIENTENS LIVSKVALITET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vera Ejlertsson; Sandra Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsjukdomar; hälsorelaterad livskvalitet; ICD; implanterbar cardioverter defibrillator; omvårdnad.; : Health-related quality of life; heart-diseases; ICD; implantable cardioverter defibrillator; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. En behandlingsform som skyddar mot hjärt-och kärlsjukdomar i form av plötslig hjärtdöd och livshotande arytmier är en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD). LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av att erhålla samt leva med en implanterbar defibrillator : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åse Sjöquist; Maria Viberg; [2019]
  Nyckelord :ICD; Implanterbar defibrillator; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : En livshotande hjärtrytmrubbning kan inom ett par minuter leda till hjärtstopp. Patienter med en ökad risk för detta kan erbjudas behandling med en implanterbar defibrillator (ICD), som kan bryta dessa tillstånd och är en livräddande behandling. LÄS MER

 3. 3. Elstöten som räddar liv : Patientens upplevelse att leva med en implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Gustafsson; Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :Experience; implantable defibrillator; nursing; patient; Implanterbar defibrillator; omvårdnad; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Varje år insjuknar 10 000 personer i Sverige i ett plötsligt hjärtstopp. Ett plötsligt hjärtstopp orsakas oftast av ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. En behandlingsform för allvarliga arytmier är en implantable cardioverter defibrillator (ICD). Den första ICD:n implanterades år 1980. LÄS MER

 4. 4. Patienters livskvalité och erfarenheter av att leva med implanterbar cardioverterdefibrillator (ICD) : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Thomas Halin; Kristian Selerup; [2015]
  Nyckelord :ICD; Livskvalité; Erfarenheter; Implanterad defibrillator;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling med implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) kan ges iprimärt- eller sekundärt syfte. ICD: n har till uppgift att upptäcka och behandlaallvarliga rytmrubbningar och vid behov avge en stöt/stötar. Patienter som lever med enICD kan få svårt att acceptera sina nya liv samt att deras livssituation kan påverkas. LÄS MER

 5. 5. LIVET MED EN IMPLANTERBAR DEFIBRILLATOR : En litteraturstudie om patienters livsupplevelser och tankar inför livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Andréasson; Stina Ek; [2015]
  Nyckelord :Attityder inför döden; etik; implanterbar defibrillator; patientens attityder; patientföljsamhet; terminalvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En implanterbar defibrillator kallas också Implantable Cardioverter Defibrillator och förkortas ICD. ICD kan förhindra plötslig hjärtdöd. Den vanligaste indikationen för att få en ICD är en bakomliggande hjärtsjukdom med hög risk för livshotande rytmrubbningar. ICD-behandling blev 1985 godkänd för kliniskt bruk. LÄS MER