Sökning: "implementering affärssystemet SAP"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden implementering affärssystemet SAP.

 1. 1. Framtagning av förebyggande underhållsplan : På tomgodsförsörjningen av rullpallar på Arla Foods Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Minh Thu Dinh; Hassan Makaraan; [2016]
  Nyckelord :Underhåll; Förebyggande underhåll; TPM; TPU; Total produktiv underhåll; PDCA;

  Sammanfattning : Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att underhålla. LÄS MER

 2. 2. Tidseffektivisering av inköpsprocessen på Mape Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Annette Quincoses; Malin Andersson; [2015]
  Nyckelord :Time-efficiency; double work; waste; Lean; purchasing; logistic; flow mapping; Tidseffektivisering; dubbelarbete; slöseri; Lean; inköp; logistik; flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på Mape Sweden AB med syfte att eliminera eller minska icke värdeskapande aktiviteter inom inköpsprocessen. Genom att undersöka hur fö-retaget arbetar med inköp och dess inköpsaktiviteter för verktyg och reservdelar är målet att hitta lösningar som innebär en tidseffektivisering av inköpsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Är "PRIO" prio hos Försvarsmakten? : En undersökning av den pågående implementeringen av SAP-systemet "PRIO" hos den svenska Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Hörnström; Erik Hoekstra; [2012]
  Nyckelord :Försvarsmakten; affärssystem; PRIO; barriärer; förändring;

  Sammanfattning : Idag implementeras det ofta stora affärssystem i organisationer för att effektiviseraverksamheten. En sådan implementering innebär stora förändringar för en organisationvilket inte alltid är helt oproblematiskt. LÄS MER

 4. 4. Implementering av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ulf Lundin; Lovisa Gunnarsson; [2011]
  Nyckelord :SAP; problem; organisation; implementering; Business and Economics;

  Sammanfattning : I dag har affärssystem blivit en vital del i de flesta organisationer för att hantera informationsflödet i verksamheten. Den ökade användningen av affärssystem har inneburit en utveckling av affärssystem samtidigt som komplexiteten ökat. LÄS MER

 5. 5. Andra vågen: En kvalitativ studie av hur företag kan öka nyttan av sitt affärssystem tiden efter implementering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Hansson; Fredrik Selander; [2010-05-31]
  Nyckelord :Affärssystem; Andra vågen; ERP; Implementering. Second-wave; Nytta; ITinvestering; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Enligt studier genomförs investering i affärssystem för attuppfylla två syften, att förbättra beslutskvaliteten och att effektivisera processer. Inköp avett nytt affärssystem är en omfattande process, både vad det gäller arbetsinsats som krävsav företaget och kostnad. LÄS MER