Sökning: "implementering av bim"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden implementering av bim.

 1. 1. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar med implementering av BIM genom hela värdekedjan : en analys av informationsgap i BIM-projekt med stöd av innovationsteori

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Klint; Fabian Strand; [2021]
  Nyckelord :BIM; Cost efficiency; Implementation; Information gap; Innovation theory; Interoperability; Proprietary rights; Stakeholder efficiency; Aktörsengagemang; BIM; Implementering; Informationsgap; Innovationsteori; Interoperabilitet; Kostnadseffektiviet; Proprietära rättigheter;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett ämne som ständigt diskuteras och har på senare år utvecklats på många plan. Inom byggbranschen har BIM (Byggnadsinformationsmanagement) länge setts som en digital lösning vilken kan tänkas utveckla branschen inom flera områden, men trots det är den digitala utvecklingen inom branschen relativt låg vilket kan ge indikation på lägre produktivitet. LÄS MER

 3. 3. SPEGLAR SVERIGES LÅGA GRAD AV DIGITAL UTVECKLING INOM BYGGSEKTORN ANVÄNDANDET AV BIM I PROJEKTERINGSSKEDET? : EN UNDERSÖKNING OM DAGENS ANVÄNDNING AV BIM I PROJEKTERINGSSKEDET

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Selma Curan; Jesper Hansen; [2021]
  Nyckelord :Building information modeling; Building information model; BIM; the design phase; Byggnadsinformationsmodellering; Byggnadsinformationsmodell; BIM; projekteringsskedet;

  Sammanfattning : Purpose: There are clear benefits with BIM in the design phase, but also barriers and challenges that limit the implementation of BIM in the design phase. At present, there are no requirements for BIM in Sweden, which differs from several international countries. LÄS MER

 4. 4. Why is BIM not being used in a larger extent in the construction industry? : A study on BIM used for quantity take-off at medium-sized construction companies

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gabriella Sohlberg; Henny Lorentzon; [2021]
  Nyckelord :BIM; BIM-implementation; quantity take-off; medium-sized construction companies; case study; BIM; BIM-implementering; mängdavtagning; medelstora entreprenadföretag; fallstudie;

  Sammanfattning : Compared to other industries, the construction industry is slow to take advantage of the benefits of digitalization. There are many different parties involved in projects, which makes it a versatile but also fragmented industry, which in this case is not to its advantage. LÄS MER

 5. 5. BIM i projekterings- och produktionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Philip Karlsson; Hung Le; [2021]
  Nyckelord :BIM; Byggprocessen; Digitalisering; Projektering;

  Sammanfattning : Dagens tillgänglighet för mjukvara, teknik samt digitalisering har haft ett stort inflytande på byggbranschen. Det finns många olika verktyg för olika aktörer att förmedla information och ett av verktygen som finns tillgängligt är BIM (byggnads informations modellering). BIM möjliggör samordning och organisering av information. LÄS MER