Sökning: "implementering framgångsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden implementering framgångsfaktorer.

 1. 1. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer och hinder vid implementering av affärssystem.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Tomas Bergfeldt; Pontus Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Facilitating Radical Collaboration in Open Innovation : A case study in collaboration with IKEA

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Linnéa Strömstedt; Erik Vaagenes Rehmberg; [2021]
  Nyckelord :Open Innovation; Radical Innovation; Innovation Strategy; Radical Collaboration; Collaboration Setup; Öppen Innovation; Radikal Innovation; Innovationsstrategi; Radikala Samarbeten; Samarbetsstruktur;

  Sammanfattning : The increased customer demand for innovative and sustainable solutions implies that companies need to seek knowledge, and insights, beyond their traditional business models. This by opening up barriers and collaborating with other stakeholders. Using this approach is referred to in the literature as practicing open innovation. LÄS MER

 4. 4. Implementering av informationssystem i verksamheter : Verksamhetsledningens syn på framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jesper Granbo; Adam Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Success factors; Implementation of information systems; Success factors within implementations of information systems; Top management.; Framgångsfaktorer; Implementation av informationssystem; Framgångsfaktorer vid implementering av informationssystem; Verksamhetsledning;

  Sammanfattning : The implementation of information systems creates risks for activities, which means that it is a key element in the survival of corporations. There are many studies on the very subject of the implementation of information systems, which deal with the same concepts such as the top management, visions and objectives, team, communication, training and change management. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilhelm Abele; Simon Starfelt; [2020]
  Nyckelord :artificial intelligence; AI; AI-implementation; AI implementation; automation; data; big data; organization; success factors; machine learning; business value; business drivers; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; data; big data; organisation; framgångsfaktorer; automatisering; företag; affärsvärde; AI-implementering; implementering;

  Sammanfattning : Titel: Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens Författare: Wilhelm Abele och Simon Starfelt Handledare: Jon Engström Nyckelord: Artificiell intelligens (AI), AI-implementering, framgångsfaktorer, hinder, organisation. Bakgrund: Artificiell intelligens (AI) har funnits sedan år 1956 men det är först det senaste årtiondet som AI blivit applicerbart inom organisationer. LÄS MER