Sökning: "implementering hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden implementering hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Redovisningens väg mot hållbar utveckling En studie av de 17 globala hållbarhetsmålens inverkan på hållbarhetsredovisningen inom kläd- respektive energiindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Rohlén; Maria Zetterberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; globala målen; hållbar utveckling; redovisning; Agenda 2030; CONI-modellen; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I september 2015 antog FN:s medlemsländer 17 frivilliga globala hållbarhetsmål vilka ämnar adressera samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Följaktligen ligger det i allmänhetens intresse att förstå hur företag arbetar med hållbarhetsmålen, och ett sätt för företag att kommunicera detta är genom hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 2. 2. En studie kring utformningen av en rutin för ett ökat hållbarhetsfokus i en decentraliserad organisation

  Master-uppsats, KTH/Lärande

  Författare :Jakob Klinteberg; [2018]
  Nyckelord :Decentralized organization; communication; sustainability work; routine; Decentraliserad organisation; kommunikation; hållbarhetsarbete; rutin;

  Sammanfattning : Tillägget på årsredovisningslagen som tillkom 2017 kräver att stora och medelstora företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. Den nya lagen innebär stora utmaningar för företag som ska redovisa sitt hållbarhetsarbete för första gången. LÄS MER

 3. 3. Obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning : Faktorer till utmaningar som kan uppstå i företags praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Ahlström; Martina Myrén; [2018]
  Nyckelord :legal requirements; challenges; sustainability reports; implementation; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : I årsredovisningslagen (1995:1554) tillkom en ändring (2016:947) som medför att större svenska företag blir tvingade till att upprätta en hållbarhetsredovisning. I en tidigare undersökning framkommer det att nio av tio företag upplever det nya lagkravet som utmanande. LÄS MER

 4. 4. Lite snack och mycket verkstad : En studie om vilka verktyg som kan hjälpa restauranger att bli mer hållbara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Dahrén; Märta Streijffert; [2018]
  Nyckelord :restaurang; hållbarhet; sustainability; verktyg; triple bottom line; tbl; ledarskap; utveckling; nätverk; grön nudging; nudging; utbildning; hållbarhetsredovisning; iso; kvalitetsledningssystem; livscykelanalys; lca;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är en svår utmaning som alla på planeten tillsammans måste försöka att lösa. En av de branscher som idag har en stor negativ påverkan på klimatet är restaurangbranschen där verksamheterna främst arbetar med livsmedel, vilket har påvisats bidra till en stor mängd växthusgasutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Vilka effekter har ett obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning utifrån ett intressentperspektiv? En jämförelse mellan statliga och privata företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Efraimsson; Sara Gustafsson; [2017-06-16]
  Nyckelord :GRI:s innehållsmässiga principer; hållbarhetsredovisning; intressenter; lagkrav;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Från och med räkenskapsåret 2017 införs ett lagkrav som tvingarflera svenska företag att hållbarhetsredovisa. Syftet med hållbarhetsredovisning är att geexterna intressenter relevant information vilken kan fungera som beslutsunderlag. LÄS MER