Sökning: "implementering vårdgarantin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden implementering vårdgarantin.

 1. 1. Huvudplanering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utformning av prestationsmått för framtida utvärdering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madelene Andersson; Emma Hulander; [2012-10-04]
  Nyckelord :Kapacitetsplanering; prestationsmått; Sahlgrenska Universitetssjukhuset; huvudplanering; sjukvård;

  Sammanfattning : BakgrundDen första juli 2010 blev vårdgarantin lagstadgad i Sverige. För att hantera långa väntetider införs nya metoder för att effektivt styra, planera och utvärdera sjukvårdsverksamheter. Ansvaret för att utarbeta nya metoder för produktionsplaner tillfaller sjukhusen. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av nybesöksprocessen för kortare patientväntetider

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Gustav Münster; Cameron Rad; [2010]
  Nyckelord :Processförbättring; Processflödesanalys; Lean Produktion; Flaskhalsteori; Kvalitetsförbättring; Sju förbättringsverktyg; PDSA-cykel;

  Sammanfattning : Den svenska sjukvården kommer under de kommande decennierna att ställas inför stora utmaningar. Patientbelastningen väntas öka till följd av en åldrande befolkning som till största del utgörs av den stora generationen av 40-talister. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården : Planering och effektivisering av ortopedmottagningen vid Höglandssjukhuset

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Gill Wilkman; Johan Strömberg; [2009]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; effektivisering; logistik; planering; tillgänglighet; vårdgaranti;

  Sammanfattning : Ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset behandlar samtliga extremitets-, rygg- och skallskadefall inom Höglandets sjukvårdsområde. Verksamheten är uppdelad i fyra huvudsakliga enheter; akutmottagning, mottagning, vårdavdelning och operation där läkarna fördelar sin tid mellan de fyra. LÄS MER

 4. 4. Implementering av den utökade vårdgarantin i Landstinget i Uppsala Län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Haag; Magnus Sundberg; [2005]
  Nyckelord :Implementering; Vårdgaranti; Uppsala Läns Landsting;

  Sammanfattning : Denna uppsats är kvalitativ och behandlar hur den utökade vårdgarantin implementeras i Uppsala Läns Landsting. Med hjälp av Brunsson och Olsens teori om reform implementering och Brunssons teori om organisatoriskt hyckleri har vi analyserat hur reformen implementerats och vilka faktorer som påverkar implementeringen. LÄS MER