Sökning: "implementeringsproblemet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet implementeringsproblemet.

 1. 1. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER

 2. 2. Oönskade effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacqueline Carling Von Post; [2016]
  Nyckelord :Prao; Arbetsmiljöverket; skola; implementering; närbyråkrati; programteori; top-down; bottom-up; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ta reda på hur Arbetsmiljöverkets implementering av nya direktiv gällande riskbedömning av praoplatser kunde medföra att många skolor i landet har valt att ta bort prao som ett moment ur utbildningen, då rektorer eller skolförvaltning bedömt att arbetet inför praon blir för omfattande. Studien är upplagd som en teoribaserad processutvärderingsanalys där implementeringsteori använts för att analysera implementeringsproblemet. LÄS MER

 3. 3. Implementering av entreprenöriellt lärande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Helen Enoksson; [2013]
  Nyckelord :implementering; skolreformer; entreprenöriellt lärande; implementeringsproblemet;

  Sammanfattning : The implementation problem refers to the situation when political decisions are not implemented as intended by the decision makers. In this thesis I examine how one part of the new school reform GY11 has been implemented in Social Science in high school in Sweden. The part that interests me is entrepreneurial learning. LÄS MER

 4. 4. Lokal näringspolitik som nationell angelägenhet : - en teoriprövande studie av implementeringsproblemet i en näringspolitisk kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Josefine Sjöberg; [2011]
  Nyckelord :Implementering; näringspolitik; kommun; självstyre; teoriprövande;

  Sammanfattning : This study aims at contributing to the studies of political implementation. The theory of implementation claims that local implementation that meets the demands of national policies is close to none existing. LÄS MER

 5. 5. Internationella utmaningar för de svenska behörighetsregleringarna på hälso och sjukvårdens område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Göran Sundberg; [2006]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Medicinsk rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar de svenska behörighetsregleringarna inom hälso- och sjukvården ur ett gemenskapsrättsligt respektive internationellt perspektiv. I arbetet undersöker jag hur man kommit att lösa konflikten mellan den fria rörligheten för arbetstagare och upprätthållande av en god och säker hälso- och sjukvård genom reglering av yrkesverksamhet på området. LÄS MER