Sökning: "implementeringsteorin"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade ordet implementeringsteorin.

 1. 11. "Att lära barn läsa och skriva, det kan jag!" : En intervjustudie utifrån implementeringsteorin om hur kompetens, resurser och motivation påverkar pedagogernas val av läs- och skrivutvecklingsmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jennie Larsson; Julia Andersson; [2014]
  Nyckelord :Implementeringsteori; kompetens; läs- och skrivutvecklingsmetod; motivation; resurser;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera hur faktorerna kompetens, resurser och motivation påverkar pedagogerna i deras val av läs- och skrivutvecklingsmetod. Utifrån implementeringsteorin och med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi försökt få större förståelse för de förutsättningar pedagogerna ställs inför på skolorna. LÄS MER

 2. 12. Aspergers syndrom i skolan : En kvalitativ studie om gymnasielärares förståelse, kunskap och motivation till att undervisa elever med Aspergers syndrom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Oskar Brusewitz; Emma Johansson; [2012]
  Nyckelord :Implementering; gymnasieskolan; Aspergers syndrom; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att med hjälp avimplementeringsteorin ta reda på huruvidalärare i gymnasieskolanförstår, kan och vill skapa en god lärandemiljö för elever medAspergers syndrom mot bakgrund av de direktiv som finns i gymnasieskolans styrdokument.Utifrån en kvalitativ intervjumetod kommer sex stycken inom gymnasieskolan verksammalärares upplevda uppfattningar om förståelse, kunskaper och möjligheter att optimerainlärningen för elever med Aspergers syndrom i skolan att diskuteras. LÄS MER

 3. 13. Har Sverige implementerat Regeringens handlingsplan för resolution 1325? : En undersökning om Sveriges bidrag till kvinnorna i Mazar-e Sharif

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Emilie Persson; [2011]
  Nyckelord :MOT; MOT-Juliet; NATO FN cimicdoktrin; Resolution 1325;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether Sweden work according to the Swedish governments action plan on UNSCR1325 and whether Sweden implements this action plan according to an implementation theory.Initially you will find an explanation of the used method, definitions and the theory used for the study. LÄS MER

 4. 14. Förstår inte, kan inte eller vill inte? : Implementering av Östergötlands regionala utvecklingsplan i lokala näringslivsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Emelie Hallin; Mattias Bolin; [2009]
  Nyckelord :Implementering; förvaltning; länsstyrelse; kommun; regional utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Tillväxtpolitik finns på nationell såväl som på regional och lokal nivå. Då den lokala nivån är närmast företagare i deras vardag spelar denna politik en avgörande roll förföretagsklimatet och tillväxten i regionen. LÄS MER

 5. 15. Föräldrasamverkan - Vill, Kan och Förstår föräldrar och pedagoger hur föräldrasamverkan i förskolan är tänkt att fungera enligt läroplanen?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotta Hvit; Johanna Melkstam; [2009]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; förskolan; läroplan; implemente;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av enkäter undersöka om läroplanstexten angående föräldrasamverkanimplementerats i förskolan. Vi utgår från frågorna kan, vill och förstå från implementeringsteorin. LÄS MER