Sökning: "implementeringsteorin"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade ordet implementeringsteorin.

 1. 6. Möjligheter för arbete med barns konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Virtanen; Jacqline Ljungqvist; [2016]
  Nyckelord :barns konflikthantering; förskolechef; förskola; kompetensutveckling; resurser; stöttning;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från implementeringsteorin men är omarbetad utefter studiens syfte, som är att undersöka vilka möjligheter, så som kompetensutveckling, resurser samt stöttning, förskolechefer erbjuder sina anställda pedagoger. Detta för att pedagogerna i sin tur ska ha möjlighet att arbeta med barns lärande, vad det gäller konflikthantering. LÄS MER

 2. 7. Mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Bromölla kommun : ett fall av misslyckad integration?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Östgård; [2015]
  Nyckelord :implementering; integration; kulturkrock; rutiner; samarbete;

  Sammanfattning : Integration är en diskussion som är högt på agendan i Sverige. Mitt syfte har med denna uppsats varit att ta reda på hur ensamkommande flyktingbarn får chans att integreras i Bromölla kommun. LÄS MER

 3. 8. Estetiska uttryckssätt i samhällskap på högstadiet utifrån implementeringsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Hansson; Gazmend Hysejni; [2015]
  Nyckelord :Estetiska uttryckssätt; implementering; närbyråkrat; skolans riktlinjer; lärare och undervisning;

  Sammanfattning : Fokus för denna studie är estetiska uttryckssätt. Forskningen kring implementering av skolans riktlinjer visar att det uppstår en problenatik vid implementering. Även begreppet estetiska uttrycksätt upplevs som vagt och svårdefinerat. LÄS MER

 4. 9. Implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete - En kartläggning om hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet är implementerat hos enhetschefer i SDF Västra Hisingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Sjöholm; [2014-09-30]
  Nyckelord :Enhetschefer; Implementering; Implementeringsfaktorer; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Verkställare;

  Sammanfattning : Intresset för uppsatsens ämne växte fram under författarens praktik på SDF Västra Hisingens HR-kontor där enhetscheferna visade tecken på att ha otillräckliga kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet som de var ansvariga för.Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet är implementerat hos enhetscheferna i SDF Västra Hisingen samt vilka faktorer som påverkade implementeringen mest. LÄS MER

 5. 10. Implementering av Motivational Interviewing : Utbildningen som inte utnyttjas

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Martin Jeremic; Markus Vilhelmsson; [2014]
  Nyckelord :Motivational interviewing och implementering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare uppfattar implementeringen av MI inom SiS-ungdomsvård. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem behandlingspedagoger där alla har erfarenhet av MI som förhållningssätt. LÄS MER