Sökning: "implementing systems of control"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden implementing systems of control.

 1. 1. How can the CFO be a valuable ally for innovation? - A multiple-case study on what current methods CFOs are using for fostering innovation in an organisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ellinor Joelsson; Linnéa Ragnell; [2020-07-23]
  Nyckelord :Innovation; Chief Financial Officer CFO ; Innovation Management; CFO methods for innovation; Pentathlon Framework; Innovation Control Systems;

  Sammanfattning : Globalisation, digitalisation and rapid advancements in technology are creating faster businessenvironments which demand organisations to be more innovative. At the same time, it has beenproven difficult for companies to successfully manage innovation. LÄS MER

 2. 2. Design av testmiljö för verifiering av elektroniska styrenheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Markus Hellquist; Sebastian Hagblom; [2020]
  Nyckelord :Embedded systems; ECU; CAN; UDS; Inbyggda system; ECU; CAN; UDS;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten att expandera befintlig testprocess av elektroniska styrenheter. Hos Volvo Construction Equipment sker verifiering av styrenheter till stor del i riggar som består av större CAN-nätverk och innehåller många komponenter. LÄS MER

 3. 3. A Framework for RFID Compatibility in a Fashion Retail Supply Chain : A Case Study in a Swedish Fashion Retailer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Fabricio de Barros; Stina Johnson; [2020]
  Nyckelord :RFID; Supply Chain; Logistics; Fashion; Retail; Compatibility; Implementation; Business;

  Sammanfattning : In recent years supply chain management has undergone significant and rapid changes, these changes are driven by several factors including the business environment, globalization, internet-based systems technological advances and increased demands to deliver better operational performance. These changes have included the increased use of internet-based systems and new technological tools, and one widely discussed technology is Radio Frequency Identification (RFID). LÄS MER

 4. 4. Styrning mot hållbarhet på operativ nivå inom klädbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Patrik Åkerdal; Ömer Tunc; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; verksamhetsstyrning och hållbarhet; operativ nivå; klädbranschen; hållbarhetsarbete; styrverktyg; intressentgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara verksamhetsstyrningen kan utformas på en operativ nivå utifrån företagets kontext. Klädbranschen har valts som empirisk kontext eftersom branschen står inför enorma hållbarhetsutmaningar. LÄS MER

 5. 5. Bakom draperiet : Agenda 2030's roll i verksamhetsstyrningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pascal Hamrin Svanborg; Vera Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :SDG; Agenda 2030; sustainability; MCS; operationalize; implementing; management control systems; legitimacy; Agenda 2030; hållbarhet; implementering; operationalisering; verksamhetsstyrning; legitimitet.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska industriföretag operationaliserar och implementerar hållbarhet genom Agenda 2030 i företagets verksamhetsstyrning. Frågeställningar Hur operationaliseras Agenda 2030 i den interna målsättningen? Hur implementeras Agenda 2030 i företags verksamhetsstyrning? Har det uppstått någon skillnad i hållbarhetsarbetet sedan Agenda 2030 trädde i kraft? Metod För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats tillämpats. LÄS MER