Sökning: "implicit bias"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden implicit bias.

 1. 1. Ramverk för att motverka algoritmisk snedvridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Clara Engman; Linnea Skärdin; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; framework; cognitive bias; automation; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; ramverk; kognitiv snedvridning; automatisering;

  Sammanfattning : Användningen av artificiell intelligens (AI) har tredubblats på ett år och och anses av vissa vara det viktigaste paradigmskiftet i teknikhistorien. Den rådande AI-kapplöpningen riskerar att underminera frågor om etik och hållbarhet, vilket kan ge förödande konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. An Exploratory Study on how Artificial Intelligence could help Resolve the Issue of Whitewashing Hollywood Films

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lotta Matleena Luukka; [2019]
  Nyckelord :Racial minorities in film; whitewashing in film; colourism in media; diverse film casts; effects of whitewashing in film; artificial intelligence bias; bias film auditions; regulation of artificial intelligence;

  Sammanfattning : Whitewashing and colourism is prevalent in the Hollywood film industry due to decades of institutional racism, unconscious and implicit bias of professionals in the industry combined with the misconceptions of the success factors in film. This study will explore the capabilities of artificial intelligence helping the industry professionals of Hollywood film fight against whitewashing. LÄS MER

 3. 3. Vad anser vi egentligen om överviktiga kvinnliga modeller? : En undersökning om killar och tjejers  implicit bias gentemot smala vs överviktiga kvinnliga modeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Florence Karneus; Victoria Sylwander; [2019]
  Nyckelord :Implicit bias; Skinny vs Obese; Kvinnliga modeller; Marknadsföring; tjock vs smal modell; Undermedvetet bias;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gender equality and IT: Does management involvement matter?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Olsson; Anna Wengle; [2018]
  Nyckelord :Management; management involvement; implicit bias; stereotypes; gender equality; change management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This research looks into the gender equality work of two IT companies in Sweden, examines what actions the companies pursue in their gender equality work, the level of management involvement and how that affects the outcome. In the IT industry, organizations are failing with retaining their female employees (Correll & Mackenzie, 2016). LÄS MER

 5. 5. Valuation Accuracy of the RIV Model - Is it possible to improve the valuation accuracy of the RIV model when taking both conservative measurement bias and business goodwill/badwill into account?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Alexander Norrman; Jenny Rahmn; [2016]
  Nyckelord :Equity valuation; Residual income; Conservative accounting; Valuation accuracy;

  Sammanfattning : The residual income valuation model (RIV) presented by Ohlson (1995) relies on unbiased accounting. The presence of conservative accounting, however, has been well recognized within research (e.g. Mora and Walker, 2015; Barker, 2015). LÄS MER