Sökning: "implicit författare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden implicit författare.

 1. 1. Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Magnusson; Johanna Marcusson; Hanna Hultemark; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Sociala Bevis; Status; Personlighet; Självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv. Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. LÄS MER

 2. 2. Massmedias framställning av socialbidragstagare : - en diskursanalys av språkliga konstruktioner i svensk dagspress

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Engström Jennifer; [2017]
  Nyckelord :social welfare receivers; media; discourse analysis; social constructionism; Foucault; socialbidragstagare; media; diskursanalys; socialkonstruktivism; Foucault;

  Sammanfattning :           Massmedias framställning av socialbidragstagare   -     en diskursanalys av språkliga konstruktioner i svensk dagspress       Författare: Jennifer Engström           Institutionen för socialt arbete Examensarbete 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet             Höstterminen/Autumn term 2017 Handledare/Supervisor: Lennart Räterlinck English title: Mass media's representation of social welfare receivers – a discourse analysis of linguistic constructions in Swedish daily press Abstract  English title: Mass media's representation of social welfare receivers - a discourse analysis of linguistic constructions in Swedish daily press Svensk titel: Massmediers framställning av socialbidragstagare - en diskursanalys av språkliga konstruktioner i svensk dagspress Author/författare: Jennifer Engström   The purpose of this study was to examine how social welfare receivers is portrayed and constructed in Swedish daily press. The empirical data have consisted of twenty-one articles from the main national newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. LÄS MER

 3. 3. Kunskap för framtiden? En analys av hur klimatförändringar beskrivs och förklaras i läroböcker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elisabet Sjödin; [2016]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish school has a democratic mandate to prepare students for life in a society where many important decisions need to be made which require an ability to critically examine and evaluate different arguments. This applies particularly to climate change that will bring changes at all levels of society. LÄS MER

 4. 4. Feminismen har sp arat ur: En retorisk analys av Fittstim -min kamp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Marin Hummelin; Kristina Sandin; [2014-09-09]
  Nyckelord :argumentation; Belinda Olsson; feminism; Fittstim - min kamp; framing; innehållsstudie; inramning; journalistik; journalistiska val; retorik; retorisk analys; Sveriges Television;

  Sammanfattning : Titel Feminismen har sp årat ur: En retorisk analys av Fittstim - min kampFörfattare Jennifer Marin Hummelin & Kristina SandinKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitetTermin Vårterminen 2014Handledare Gabriella SandstigSidantal 60 (inklusive bilagor)Antal ord 19 834Syfte Att studera hur argumentationen ser ut i avsnittet Har feminismen spårat ur? i Sveriges Televisions programserie Fittstim - min kamp.Metod En retorisk analys. LÄS MER

 5. 5. Den implicite författaren : En diskussion kring begreppet "implicit författare", med en exemplifierande analys av Karl Ove Knausgårds roman Min kamp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jon Arborelius; [2014]
  Nyckelord :implicit författare; hypotetisk intentionalism; Knausgård; Min kamp; texttolkning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker och diskuterar begreppet "implicit författare" med utgångspunkt i en hypotetisk-intentionalistisk tolkningsmodell för skönlitterära texter. Uppsatsens syfte är att fördjupa och precisera begreppet "implicit författare", samt att visa hur begreppet kan vara behjälpligt vid en analys av ett skönlitterärt verk. LÄS MER