Sökning: "implicity"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet implicity.

  1. 1. Sexarbete som samtycke : En utredande uppsats om hur definitioner fungerar argumentativt

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Alexandra Surell; [2015]
    Nyckelord :Sex work; definitions; doxology; enthymeme; fallacies; implicity;

    Sammanfattning : Communication enables us to share our ideas, feelings, beliefs and opinions with others. Therefore it constitutes the very root of our civilization. However, in order for communication to be meaningful, it must initially be understood. LÄS MER