Sökning: "importprisinflation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet importprisinflation.

  1. 1. Borta låg men hemma lägst : Importprisernas roll för inflationen i Sverige

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Adrian Cullberg; Martin Olsson; [2019]
    Nyckelord :inflation; import; importpriser; importprisinflation; Sverige; 2008; finanskrisen; Phillipssambandet; Phillipskurvan; ekonometri;

    Sammanfattning : Trots minusränta, kvantitativa lättnader och positiv BNP-tillväxt är inflationen i Sverige 2012 till 2016 närmast obefintlig. Liknande mönster visar sig i stora delar av världen där inflationen under återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008 inte beter sig som förväntat. LÄS MER