Sökning: "imports and exports"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden imports and exports.

 1. 1. Hur påverkar handel inkomstklyftor och fattigdom inom länder?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :August Gudmundsson; Tobias Hector; [2022]
  Nyckelord :Income gaps; income inequality; income dispersion; absolute poverty; trade openness; Inkomstklyftor; inkomstojämlikhet; inkomstfördelning; absolut fattigdom; handelsöppenhet;

  Sammanfattning : In our thesis we seek the answer to if trade openness has an effect on income gaps within countries. Since different trade flows can have different effects based on who the trading partners are, we disaggregate the trade flows based on these criteria. LÄS MER

 2. 2. Carbon Flows in Sweden : A Substance Flow Analysis of anthropogenic carbon flows

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sofia Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Carbon; Carbon Flow; Carbon Stock; Substance Flow Analysis; Sweden; Industrial Ecology; Anthropogenic;

  Sammanfattning : Carbon (C) is an essential element for all life. However, modern livestock keeping and usage of carbon through burning of fossil fuels are resulting in increased concentrations of carbon dioxide and methane in the atmosphere, two important greenhouse gases (GHG). LÄS MER

 3. 3. What is the Connection Between the Import Regulations in Southeast Asia and the 2019 Changes to the Basel Convention Regarding Plastic Waste? : A Study on Governance Solutions and National Policy Responses to the Issues of Marine Plastic Pollution and the Global Plastic Waste Trade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Laura Katharina Albinger; [2022]
  Nyckelord :Basel Convention; national import policies; marine plastic pollution; plastic waste trade; waste colonialism; waste dumping;

  Sammanfattning : Since the 2018 Chinese plastic waste import ban, the global plastic waste trade has been increasingly problematized, especially considering the correlated global environmental issue of marine plastic pollution. Therefore, governance approaches are required to curb marine plastic pollution and regulate the plastic waste trade to prevent situations of “waste dumping” in Global South countries. LÄS MER

 4. 4. Den Internationella elmarknadens inverkan på Sveriges elpriser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Ragnarsson; Christian Bundgaard; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de länder med högst elanvändning per capita och under det senaste året har elpriset stigit kraftigt. Det har förts en diskussion bland både politiker och i media om vad som ligger bakom ökningen, en av faktorerna som diskuterats är kopplingar med omvärlden. LÄS MER

 5. 5. Exchange Rates and Trade Flows : An Econometric Analysis of Structural Breaks in the Swedish Trade

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lars Winnansson; [2022]
  Nyckelord :structural breaks; exchange-rates; trade-balance; imports; exports;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between the real exchange rate and the trade flows of Sweden in the presence of so-called structural breaks. The purpose is rooted in the hypothesis that the real exchange rate has been disconnected from global trade flows in the aftermath of the Global Financial Crisis (GFC) in 2008. LÄS MER