Sökning: "impotens"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet impotens.

 1. 1. Lokaliserad prostatacancer: Hur den drabbar mannens sexualitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hampus Danred; Andre' Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; Impotens; Prostata; Prostatacancer; Sexualitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I västvärlden är det den cancerform som har snabbast stigande incidens de senaste tio åren. Det finns flera olika behandlingsalternativ för lokaliserad prostatacancer, två av dem är strålbehandling och operation som kallas radikal prostatektomi. LÄS MER

 2. 2. Prostatacancer : En kvalitativ innehållsanalys av mäns upplevelser av sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Joar Eimersson; Erik Kapanen; [2019]
  Nyckelord :health; prostate cancer; sexuality; suffering; Hälsa; lidande; prostatacancer; sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i Sverige. Syfte: Syftet med studien är att beskriva mäns upplevelser av prostatacancer. Metod: Fyra självbiografier har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. The Replaceability Argument : An evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Hampus Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Ethics; Utilitarianism; Animal ethics; Consequentialism; Causal impotence; Vegetarianism; Etik; Utilitarism; Djuretik; Konsekventialism; Kausal impotens; Vegetarianism;

  Sammanfattning : The thesis is an evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat. The argument, which I call the replaceability argument, rests on four premises: 1. Meat purchases cause animals to be brought into existence. 2. LÄS MER

 4. 4. Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Peter Johnson; Feisa Abdi Ali; [2016]
  Nyckelord :män; patografier; prostatacancer; upplevelser; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är en av de vanligaste formerna av cancer hos män. Sjukdomen har inga tydliga symtom och kan därför ta tid att upptäcka. De vanligaste biverkningarna av behandlingar är inkontinens och impotens.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med prostatacancer. LÄS MER

 5. 5. Ekosemiotik i Torgny Lindgrens estetik : Platsen, orden, impotensen och modernitetens makt, i Merabs skönhet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Hugo Ström; [2015]
  Nyckelord :Torgny Lindgren; Merabs skönhet; semiotik; estetik; modernitet; impotens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER