Sökning: "impression management"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden impression management.

 1. 1. ESG och årsredovisningens informationsinnehåll : En studie över sambandet mellan ESG-poäng och avvikelsevolym vid annonsering för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Gabrielson; Philip Hotti; [2022]
  Nyckelord :ESG; abnormal volume; impression management; CSR-report; information asymmetry; legitimacy theory; ESG; avvikelsevolym; intrycksmanipulering; hållbarhetsrapportering; informationsasymmetri; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Företagande har nästan alltid cirkulerat kring att vara så kostnadseffektivt som möjligt såvälsom att vinstmaximera. Men under senare år har intresset för företags ansvarstagandegällande miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning ökat från både intressenter och aktieägare. LÄS MER

 2. 2. The 'Mask' of Banks: A Multiple Case Study of Impression Management Strategies in Disclosures for Money Laundering Scandals

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anqi Lu; Wenxuan Wang; [2022]
  Nyckelord :impression management; money laundering; banking industry; accounting narrative; the role of accounting;

  Sammanfattning : This thesis examines how banks involved in the money laundering scandal have applied various impression management strategies in their accounting narratives as reactions to the public. We conducted a discourse analysis of four case banks' related disclosures from when they were exposed to the scandal until now. LÄS MER

 3. 3. CSR Committees’ impact on ESG Performance : A Quantitative Study of Swedish Listed Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maral Melanie Levonian; [2022]
  Nyckelord :CSR committee; ESG performance; legitimacy theory; impression management; management control;

  Sammanfattning : Environmental, social, and corporate governance (ESG) related issues has increased in relevance in recent years. To address societal pressures, many firms introduce corporate social responsibility (CSR) committees in their boards. LÄS MER

 4. 4. Volodymyr Zelensky - From Onscreen to Online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa Sjöberg; Kerstin Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: political communication; social media; digital natives; social media era; social media communication; vlogging; impression management; rhetorics; narratives.; Social Sciences;

  Sammanfattning : As of the current state, there is an ongoing war in Europe; something which has not been experienced in modern days. A crisis like this aids for political leaders who can communicate to their people, hence this thesis was sprung from an interest in investigating the unforeseen video communication that has surfaced with the Ukrainian president Volodymyr Zelensky. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering inom bygg- och fastighetsbranschen. : En explorativ studie om redovisning av FN:s Globala mål.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Grundström; Maja Parsjö Tegnér; [2022]
  Nyckelord :FN:s Globala mål; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett aktuellt ämne och till följd av den ökade pressen från intressenter ochsamhället prioriterar många företag hållbarhet. Ett sätt som företag kommunicerar sitthållbarhetsarbete är via företagets hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning. LÄS MER