Sökning: "improvisation"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet improvisation.

 1. 1. Närvaro och lyssning på scen - En undersökning utifrån mina erfarenheter som musikalartist kring verktyg och förutsättningar för att skapa ett närvarande och inlyssnande samspel på scen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Sesselja Mist Ólafsdóttir; [2023-03-02]
  Nyckelord :musikal; musikalartist; närvaro; lyssning; förarbete; repetitionsprocess; föreställningar; regissör; motspelare;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt hur jag som musikalartist kan ge mig själv rätt förutsättningar för att känna att jag har en hög grad av scenisk närvaro och lyssnande i samspelet med mina kollegor och publiken uppe på scenen. Jag har undersökt vad jag behöver göra i förarbetet, under repetitionsprocessen och under själva föreställningsprocessen för att så ofta som möjligt vara närvarande och lyssnande på scen; och vad jag kan göra när jag känner att jag inte är det. LÄS MER

 2. 2. Basen i kontrabasundervisningen : Hur talar kontrabaslärare i jazz- och improvisationsutbildningar om undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Höper; [2023]
  Nyckelord :enskild undervisning; musikundervisning; jazz; kontrabas; musikdidaktik; improvisation;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur kontrabaslärare inom jazz- och improvisationsutbildningar talar om enskild undervisning på kontrabas, hur den traditionella metodiken för att lära sig att spela kontrabas inom den klassiska västerländska konstmusiken används i deras undervisning och vilka faktorer som påverkar deras val av undervisningsinnehåll. För att urskilja diskurser och faktorer i dessa olika lärares utsagor har enskilda kvalitativa intervjuer med fyra framstående lärare i jazzkontrabas på högskolor, folkhögskola och gymnasium genomförts och analyserats med hjälp av diskursteori. LÄS MER

 3. 3. Into Orbit : Sångimprovisation och innerlighet i samtida soulmusik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Amandus Kraftling; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis Into Orbit - Vocal improvisation and inwardness in contemporary soul music examines vocal improvisation in contemporary soul music and its inwardness. This is done by analysing three performances of improvisation by three different soul singers – namely Jazmine Sullivan, Avery Wilson and Alex Isley. LÄS MER

 4. 4. "- Jag gjorde ingenting, så jag kan inte ha gjort fel." : En studie i att avdramatisera improvisation hos gymnasieelever.

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Johan Brusewitz; [2023]
  Nyckelord :improvisation; gitarrundervisning; music performance anxiety; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka om lärare kan avdramatisera ämnet improvisation och därigenom göra ämnet lättare att närma sig för eleverna. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet är det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. En studie i musikaliskt uttryck på orgel från idé till konsert

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lo Bringeland; [2022-02-22]
  Nyckelord :orgelimprovisation; flow; gestaltning; bibelord;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur jag som musiker skulle kunna utforska och använda mig av nya improvisatoriska grepp. Detta i en kyrklig kontext; improviserande på orgel till lästa bibeltexter. LÄS MER