Sökning: "improvisationsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet improvisationsmetodik.

 1. 1. All the Things : En studie om att vidareutveckla den improvisatoriska förmågan inom jazzgenren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonas Björk; [2021]
  Nyckelord :jazz; improvisation; improvisationsmetodik; harmonik; jazzteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en metod för att vidareutveckla förmågan att improvisera inom jazzgenren. Den metod som undersöktes framtogs utifrån en historisk reflektion över hur jazzmusiker genom tiderna lärde sig att improvisera och hur genren samt improvisationen utvecklades till det den är idag. LÄS MER

 2. 2. Effekter av plankning : Utvecklande av solospel på piano

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olle Broström; [2021]
  Nyckelord :Plankning; improvisation; improvisationsmetodik; jazz; återskapande; gehör; transkribering; Bill Evans; Keith Jarrett; Wynton Kelly;

  Sammanfattning : Improvisation är konsten att komponera, uttala, arrangera eller framställa någonting ej förberett. Hur gör man då för att lära sig musikalisk improvisation? Vanligen sker detta med hjälp av en musikteoretisk ingång. Detta arbete syftar därför till att ta reda på vad ett inlärningssätt på en gehörsbaserad grund kan ha för effekter. LÄS MER

 3. 3. Jazzimprovisation på elgitarr : Utveckling av solospel inom jazzgenren genom plankning, transkribering och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Carl Nordling; [2021]
  Nyckelord :Elgitarr; improvisation; jazz; improvisationsmetodik; transkribering;

  Sammanfattning : Denna studies utgångspunkt är hur musikalisk utveckling inom jazzimprovisation kan uppstå med plankning, transkribering och analys som praktiska metoder. Tidigare forskning och uppsatser har framfört kritik mot den akademiskt vedertagna och musikteoretiskt präglade metodik som uppstått till en följd av institutionaliseringen av jazz och jazzimprovisation. LÄS MER

 4. 4. Det horisontellas förlösande kraft - Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Flerstämmighet; stämföring; improvisation; kontrapunkt; jazz; piano; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Multiple-voice-improvisation; Polyphony; Voice-leading; Counterpoint; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det horisontellas förlösande kraft – Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik, av Gustaf Rosenberg, har sin bakgrund i en självupplevd uppfattning att det finns grund för metodutveckling på områdena flerstämmig improvisation och stämföring för jazzpianister. Studien undersöker, genom intervjuer med professionella jazzpianister i jämförelse med undervisningsunderlag och annan kunskapsbildning, hur jazzpianister beskriver att de använder och övar på olika flerstämmiga uttryck. LÄS MER

 5. 5. Plankning och transkribering : Metod för att utveckla ett jazzspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tomas Johannsson; [2019]
  Nyckelord :jazz; improvisation; improvisationsmetodik; imitation; transkription; solo; Kurt Rosenwinkel;

  Sammanfattning : Improvisation är ett ämne som teoretiserats och dissikerats inom jazzpedagogiken. Undervisningen utgår ofta från att lära sig rätt skalor och arpeggion över rätt ackord medan forskare och framstående jazzmusiker framhäver plankning och transkription som viktigt för att lära sig improvisera. LÄS MER