Sökning: "impulsivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet impulsivitet.

 1. 1. Alices media-äventyr : En transmedial karaktärsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Arvid Seidel; Frida Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Alice in wonderland; transmedia; karaktärsdesign; textanalys;

  Sammanfattning : Transmedia är ett brett ämne. Den här textanalysen undersöker designen av nio olika versioner av Alice i Underlandet med hjälp av kvalitativ data, med fokus på hur transmedial karaktärsdesign utvecklats historiskt och över olika former av media, samt om det går att utröna vilka karaktärsdrag som ändras mest/minst mellan de olika adaptionerna. LÄS MER

 2. 2. "Alla hade vi våra egna sätt att hantera våldet och bråken" : Ungdomsbrottslighet ur ett självbiografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Johanna Veizaga Gutierrez; Sara Örnstrand; [2023]
  Nyckelord :Anomi; Autobiography; Criminality; Juvenile crime; Risk factors; Strain; Anomi; Brottslighet; Riskfaktorer; Självbiografier; Strain; Ungdomskriminalitet;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att få mer kunskap kring varför kriminalitet har blivit ett alternativ för unga pojkar i vårt samhälle. Vi har valt att använda oss av självbiografier och teorierna strain och anomi för att förstå vilka sociala riskfaktorer som kan leda till ett kriminellt beteende. LÄS MER

 3. 3. Effekter av arbetsterapeutiska sociala interventioner hos barn med ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Samuel Bladh; Rickard Jonsson; [2023]
  Nyckelord :ADHD; Barn; Sociala interventioner; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där symtom som till exempel ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet ofta förekommer. Dessa symtom uppkommer oftast i barndomen och uppmärksammas framför allt i skolmiljön där problem gällande impulsivitet och överaktivitet påverkar barnens uppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. Effekter på ADHD-symtom hos barn och ungdomar vid supplementering med omega-3 fettsyror : - en scoping review

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Jane Björklin; Josefin Sandqvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund I takt med att allt fler, framför allt barn och ungdomar, diagnostiseras med ADHD ökar användningen av centralstimulerande läkemedel. Dessa läkemedel orsakar ofta besvärliga biverkningar för patienten, vilket medfört ett ökat intresse för att hitta alternativa behandlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Kan omega-3 fettyror eller en kombination av omega-3 och omega-6 fettsyror användas som behandling till barn som har diagnostiserats med ADHD?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Lidholm; [2023]
  Nyckelord :ADHD; Behandling; Omega-3 fettsyra och Omega-6 fettsyra.;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar många barn i Sverige. Symtomen inkluderar ofta svårigheter att uppmärksamma information, ökad impulsivitet och hyperaktivitet, vilket kan göra det svårt för barnen med ADHD, att fungera i skolan eller i sociala sammanhang. LÄS MER