Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Köper du, köper jag : En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Lydin; Sara Olsson; [2018]
  Nyckelord :Impulse buying; online impulse buying; social commerce; opinion leaders; social interaction; Impulsköp; impulsköp online; social commerce; opinion leaders; social interaktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. LÄS MER

 2. 2. You got flow? : En studie om konsumentbeteende online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Maja Nilsson; Caroline Nilsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens konsumentbeteende online skiljer sig åt från hur det såg ut för bara några år sedan, någotsom kan förklaras av att både e-handel och Internet ständigt utvecklas och vårt köpbeteende ochvåra preferenser tenderar att förändras över tid. Den tekniska utvecklingen gör attkonsumentbeteendet inom e-handel tenderar att växla snabbt vilket gör kontinuerlig analys avkonsumentbeteende till en nyckelfaktor för att lyckas inom e-handel. LÄS MER