Sökning: "imputation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet imputation.

 1. 1. Neural networks for imputation of missing genotype data : An alternative to the classical statistical methods in bioinformatics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Alfred Andersson; [2020]
  Nyckelord :genetics; imputation; bioinformatics; neural networks; GWAS;

  Sammanfattning : In this project, two different machine learning models were tested in an attempt at imputing missing genotype data from patients on two different panels. As the integrity of the patients had to be protected, initial training was done on data simulated from the 1000 Genomes Project. LÄS MER

 2. 2. Birds' Flight Range. : Sensitivity Analysis.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Brian Masinde; [2020]
  Nyckelord :Flight; Sensitivity Analysis; Sobol indices; meta-modelling; quasi-Monte Carlo method;

  Sammanfattning : ’Flight’ is a program that uses flight mechanics to estimate the flight range of birds. This program, used by ornithologists, is only available for Windows OS. It requires manual imputation of body measurements and constants (one observation at a time) and this is time-consuming. LÄS MER

 3. 3. Missing Data - A Gentle Introduction

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Vilgot Österlund; [2020]
  Nyckelord :Missing data; Small samples; Multiple imputation; Maximum likelihood; Listwise deletion; Missing at random; Missing completely at random; Linear regression; Logistic regression.;

  Sammanfattning : This thesis provides an introduction to methods for handling missing data. A thorough review of earlier methods and the development of the field of missing data is provided. The thesis present the methods suggested in today’s literature, multiple imputation and maximum likelihood estimation. LÄS MER

 4. 4. Synthetic Data Generation for Anonymization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Reje; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Because of regulations but also from a need to find willing participants for surveys, any released data needs to have some sort of privacy preservation. Privacy preservation, however, always requires some sort of reduction of the utility of the data, how much can vary with the method. LÄS MER

 5. 5. Analys av bortfallets påverkan i Riksstrokes kvalitetsregister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Tore Andersson; Jonas Borgström; [2020]
  Nyckelord :Stroke; bortfall; multipel imputation; complete case analysis; MICE;

  Sammanfattning : Akut stroke är en allvarlig och livshotande sjukdom som ofta leder till fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Riksstroke är ett kvalitetregister som samlar in och tillhandahåller information om strokevården i Sverige. Under 2019–2020 pågår ett omfattande valideringsarbete där analys av bortfallet inom registret utförs. LÄS MER