Sökning: "in-door"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet in-door.

 1. 1. Perfluoroalkyl substances (PFASs), flame retardants and cyclic volatile methylsiloxanes in indoor air in Uppsala, Sweden : occurrence and human exposure assessment

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Bo Sha; [2017]
  Nyckelord :passive air sampling; SIPs; indoor air; PFAS; flame retardants; siloxanes; human exposure;

  Sammanfattning : Indoor air samples were collected from three buildings located at the Swedish University of Agricultural Science (SLU) campus in Ultuna, Uppsala, Sweden and from residences of nine volunteers working in the three buildings. Sorbent-impregnated polyurethane foam (SIP) disk passive air samplers were deployed in different types of rooms in the three buildings including computer room (n = 1), labs (n = 3), lecture rooms (n = 3), offices (n = 8) and dining areas (n = 3) and homes (n = 9) of the volunteers between September and November in 2016. LÄS MER

 2. 2. En analys för effektivisering och förbättrad arbetsmiljö vid produktion av dörrar

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Armin Khudhair; Justin Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inomhuspositioneringssystem : Personlig navigation inomhus via mobiltelefon

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Charlie Johansson; Martin Frid; [2015]
  Nyckelord :Navigate; IPS; radio fingerprinting; RSSI; Bluetooth; dead reckoning; IMU; smart phone; Navigera; IPS; radiofingeravtryck; RSSI; Bluetooth; dödräkning; IMU; mobiltelefon;

  Sammanfattning : GPS används idag för personlig navigering men dessvärre är GPS beroende av fri sikt och presterar sämre i en inomhusmiljö. Ett IPS, inomhuspositioneringssystem, skulle komplet-tera GPS:ens funktion samt öppna dörrar för nya användningsområden inom positionering. LÄS MER

 4. 4. Välfärdsaspekter hos inne- och utekatter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jessica Berthelsson; [2014]
  Nyckelord :välfärd; katt; innekatt; utekatt; miljöberikning; hälsa; utrymme; welfare; domestic cat; environmental enrichment; health; in-door; out-door;

  Sammanfattning : Katter hålls som husdjur i många länder i världen och har mycket olika levnadsvillkor. Denna rapports syfte är att undersöka vilka för- och nackdelar olika hållningssätt har. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av dörrar och dörrpartier i offentliga lokaler : Problem och förslag till förbättringsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Adam Simonsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, the requirements on doors and door sections in buildings are often many andtightly restricted. Especially in public buildings, the requirements for safety andfunctionality must cover the needs of larger groups of people. LÄS MER