Sökning: "in-grupp"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet in-grupp.

 1. 1. "Alla svenskar tycker samma sak, att muslimer har ingenting här att göra" : En kvalitativ analys av sex svenska kvinnors negativa inställning till islam

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Maja Flygt; [2017]
  Nyckelord :islamofobi; islam; feminism; postkolonial teori; social identitet; relativ deprivation; in-grupp och ut-grupp;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex svenska kvinnor som har en öppet negativ inställning till islam och muslimer i Sverige. Syftet är att dels nå en djupare förståelse om kvinnornas negativa inställning till islam och muslimer men också om deras inställning till feminism. LÄS MER

 2. 2. Relationer på arbetsplatsen : Leader-Member exchange som ledarskapsverktyg

  Master-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Zakarias Granlund; [2016]
  Nyckelord :Leader-Member Exchange; Ledarskap; Projektorganisation;

  Sammanfattning : Leader-Member Exchange teorin visar på hur relationer ledare har till varje anställd kan kännetecknas av hög eller låg kvalitet. Hur yttre faktorer påverkar relationer är sällan studerat, därför belyser denna studie hur en projektorganisation kan studeras utifrån den givna teorin och vilka faktorer som har positiv eller negativ påverkan på relationer. LÄS MER

 3. 3. Etnisk in-gruppsfavorisering vid semantisk priming av ansikten: en empirisk studie av dess ERP-korrelat hos svenska studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Wallin; [2013]
  Nyckelord :automatiska attityder; automatic attitudes; implicita attityder; implicit attitudes; etniska fördomar; ethnic prejudge; etniska stereotyper; ethnic stereotypes; etniska attityder; ethnic attitudes; N400; P200; N200; priming; in-grupp; in-group; ut-grupp; out-group; Social Sciences;

  Sammanfattning : Many studies have been conducted investigating automatically activated attitudes towards ethnic groups, where the main measure has been reaction time. Mainly, these studies have looked at relative preferences for ethnic in-groups over ethnic out-groups. LÄS MER

 4. 4. Systerskap, ledarskap, gemenskap. : En studie om unga kvinnor och upplevelsen av att vara ledare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Emma Svedberg; [2009]
  Nyckelord :Kvinnligt ledarskap; delat ledarskap; Systerskap; självförtroende; gemenskap; vänskap; kvinnligt; manligt; föredöme; personlig utveckling.;

  Sammanfattning : Studien bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 14 tjejer som går på Porthälla gymnasium i Partille kommun och som läsåret 2008-2009 var med i organisationen Systerskap. Systerskap är ett samverkansprojekt mellan Ungdomsmottagningen i Partille kommun, högstadieskolorna i Partille kommun och Porthälla gymnasium med syfte att stärka unga tjejer genom att de får komma samma i grupp och utvecklas och samarbeta. LÄS MER

 5. 5. INGRUPPSFAVORISERING VID PÅSTÅDD GRUPPTILLHÖRIGHET

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jens Persson; [2006]
  Nyckelord :favorisering; minimala grupper; in-grupp; ut-grupp; diskriminering;

  Sammanfattning : Forskning kring minimala grupper, det vill säga grupper för vilka grupptillhörigheten endast är påstådd, har visat att undersökningsdeltagare tenderar att favorisera den grupp dom påstås tillhöra och diskriminera den grupp dom inte påstås tillhöra. 100 studenter vid Stockholms Universitet, fick svara på 4 olika enkäter i vilka påstods att undersökningsdeltagaren tillhörde en arbetsgrupp eller inte. LÄS MER