Sökning: "in-work benefits"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden in-work benefits.

 1. 1. Barriers, facilitators and success criteria in the implementation of eHealth solutions in healthcare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Estefania Toledo; Silvia Orejuela; [2020]
  Nyckelord :Implementation Science; eHealth; Project Managers; Barriers; Facilitator and Success Criteria.;

  Sammanfattning : As a response to the need for efficiency and innovation that modern society hasplaced over healthcare organizations, they are constantly looking for more efficientand innovative tools that facilitate the daily practices for providers. In this context,the use of digital solutions or eHealth arises as an alternative for healthcare. LÄS MER

 2. 2. Jobbskatteavdragets påverkan på unga i arbetsmarknaden - en difference-in-difference analys av införandet av reformen år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lovisa Lanryd; Martine Kromli; [2019-02-13]
  Nyckelord :difference-in-difference; treatment group; control group; labor market; in-work benefits; Earned Income Tax Credit; substitution-income effect; jobbskatteavdraget; parallel trends;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether or not the tax cut reform of year 2007 in Sweden had an impact on youths in the Swedish labor market. The study focuses on youths in the ages between 15-24 years and is using activity, employment and unemployment rates as variables of interest. LÄS MER

 3. 3. Medarbetares arbetstillfredsställelse på ett byggföretag : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Bergström; Hanna Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Work satisfaction; Job satisfaction; Work position; Age; Length of service; Construction industry; Work and organizational psychology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate employees' work satisfaction at a construction company and if the employees' working position, age and length of service were the basis for differences in work satisfaction. The participants in this study included all employees (N = 116) at a Swedish medium-sized construction company and the respondents were selected through a convenience sample. LÄS MER

 4. 4. Volontärers motivation att arbeta för ett aktiebolag : "Tycker du inte om pengar?"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; Emil Helstad; [2017]
  Nyckelord :Volontär; Motivation; Aktiebolag;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om motivation hos volontärer som arbetar för ett aktiebolag. Studien är genomförd med en kvalitativ ansats då ett specifikt fall har studerats. Fallstudien har skett inom organisationen STUK där den största delen av arbetskraften består av volontärer. LÄS MER

 5. 5. From Diesel to Battery Power in Underground Mines : A Pilot Study of Diesel Free LHDs

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Jäderblom; [2017]
  Nyckelord :LHD; Wheel loader; Sustainable Intelligent Mining Systems; Atlas Copco; Social License to Operate; Risk analysis; Change in work content; Battery power; LHD; Hjulastare; Sustainable Intelligent Mining Systems; Atlas Copco; Social License to Operate; Riskanalys; Förändring i arbetsinnehåll; Batteridrift;

  Sammanfattning : Load, haul and dump machines (LHDs) are commonly used in underground mines around the world. The machines are used to transport fragmented ore after blasting in the ore body. The main propellant used is diesel which accounts for a large part of the diesel consumed in mines today. LÄS MER