Sökning: "in-work benefits"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden in-work benefits.

 1. 1. Jobbskatteavdragets påverkan på unga i arbetsmarknaden - en difference-in-difference analys av införandet av reformen år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lovisa Lanryd; Martine Kromli; [2019-02-13]
  Nyckelord :difference-in-difference; treatment group; control group; labor market; in-work benefits; Earned Income Tax Credit; substitution-income effect; jobbskatteavdraget; parallel trends;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether or not the tax cut reform of year 2007 in Sweden had an impact on youths in the Swedish labor market. The study focuses on youths in the ages between 15-24 years and is using activity, employment and unemployment rates as variables of interest. LÄS MER

 2. 2. Medarbetares arbetstillfredsställelse på ett byggföretag : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Bergström; Hanna Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Work satisfaction; Job satisfaction; Work position; Age; Length of service; Construction industry; Work and organizational psychology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate employees' work satisfaction at a construction company and if the employees' working position, age and length of service were the basis for differences in work satisfaction. The participants in this study included all employees (N = 116) at a Swedish medium-sized construction company and the respondents were selected through a convenience sample. LÄS MER

 3. 3. Volontärers motivation att arbeta för ett aktiebolag : "Tycker du inte om pengar?"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; Emil Helstad; [2017]
  Nyckelord :Volontär; Motivation; Aktiebolag;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om motivation hos volontärer som arbetar för ett aktiebolag. Studien är genomförd med en kvalitativ ansats då ett specifikt fall har studerats. Fallstudien har skett inom organisationen STUK där den största delen av arbetskraften består av volontärer. LÄS MER

 4. 4. From Diesel to Battery Power in Underground Mines : A Pilot Study of Diesel Free LHDs

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Jäderblom; [2017]
  Nyckelord :LHD; Wheel loader; Sustainable Intelligent Mining Systems; Atlas Copco; Social License to Operate; Risk analysis; Change in work content; Battery power; LHD; Hjulastare; Sustainable Intelligent Mining Systems; Atlas Copco; Social License to Operate; Riskanalys; Förändring i arbetsinnehåll; Batteridrift;

  Sammanfattning : Load, haul and dump machines (LHDs) are commonly used in underground mines around the world. The machines are used to transport fragmented ore after blasting in the ore body. The main propellant used is diesel which accounts for a large part of the diesel consumed in mines today. LÄS MER

 5. 5. Optimering och balansering av cyklisk produktion : En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tommy Hedlund; Daniel Kvarnlöf; [2016]
  Nyckelord :cyklisk produktion; cyclic scheduling; ELSP; economic lot size problem; produktionsstyrning; schedule leveling; heijunka; lean production;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to present and test an algorithm that gives acceptable solutions in the optimization of a dedicated production line consisting of several machines, with regards of inventory holding cost and available capacity. The aim is also to suggest possible improvements in the practical case that has been used to test the model, which have been made in cooperation with Sandvik Materials Technology and it’s product unit Rock Drill Steel, located in Sandviken, Sweden. LÄS MER