Sökning: "inbillningskraft"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet inbillningskraft.

 1. 1. Per aspera ad astra? : Ett feministiskt närstudium kring framställningen av Selma Lagerlöf i gymnasieskolans läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :J. Alexander Himmerlöv; [2013]
  Nyckelord :Litteratursvetenskap; litteraturdidaktik; feministisk litteraturteori; läromedelsanalys; Selma Lagerlöf;

  Sammanfattning : Detta examensarbete granskar framställningarna av Selma Lagerlöf i gymnasieskolans litteraturhistoriska översiktsverk utifrån ett feministiskt litteraturteorietiskt perspektiv för att blottlägga ifall det förekommer skevheter i beskrivningarna av hennes författarskap som grundas i hennes könstillhörighet. Undersökningen utgår ifrån ett idékritisk närläsningsstudium av sexton stycken gymnasiala litteraturhistorier. LÄS MER

 2. 2. Kant och papegojan : Om exemplen i Kritik av omdömeskraften

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Enström; [2011]
  Nyckelord :Anthropology from a Pragmatic Point of View; Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime; Physische Geographie; Immanuel Kant; Hannah Arendt; J. M Bernstein; Rodolphe Gasché; Jean-François Lyotard; Emmanuel Chukwudi Eze; Robert Bernasconi; Eva Schaper; David Lloyd; Howard Caygill; Thomas Bernhard; Kritik av omdömeskraften; Kritik av det rena förnuftet; estetik; exempel; parergonalitet; det sköna; inbillningskraft; sensus communis; exotisk; djungel; papegoja; kolibri; paradisfågel; häst; vildhet; färg; reseberättelser; Königsberg; Sumatra; Claude-Étienne Savary; William Marsden; Georg Forster;

  Sammanfattning : This essay is an examination of the examples in Kant’s Critique of Judgement. The examples which I have focused on all converge in an idea of wildness. These examples of the beautiful are illuminated by a culture-historical perspective, where the literary and scientific travelogue genre is of great importance. LÄS MER

 3. 3. Bild och begrepp : Heideggers läsning av Kant ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Nils Franzén; [2011]
  Nyckelord :Heidegger; Husserl; Kant; phenomenology; imagination; understanding; Critique of pure reason; Heidegger; Husserl; Kant; fenomenologi; inbillningskraft; förstånd; Kritik av det rena förnuftet;

  Sammanfattning : This thesis explores some key aspects of early Heidegger’s interpretations of Kant from a phenomenological perspective. In general terms, it analyzes Heidegger’s claim that Kant’s faculties share a common root in the transcendental imagination, as a critical development of motives found in Husserl’s phenomenology. LÄS MER