Sökning: "inbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet inbrott.

 1. 1. Maskulinitet, femininitet och rädsla för brott : En kvantitativ studie om genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marissa Haynes; Dennis Karlsson; Irma Music; [2021]
  Nyckelord :Crime; Femininity; Gender; Masculinity; Fear; Sex-crime.; Brott; Femininitet; Genus; Maskulinitet; Rädsla; Sexualbrott.;

  Sammanfattning : The present study examined the relationship between fear of crime and masculinity respectively femininity. Furthermore, the relationship between different types of crime and masculinity respectively femininity were also examined. A web-survey measuring the degree of masculinity and femininity as well as fear of crime was developed. LÄS MER

 2. 2. Nätverksbaserade övervakningskameror i hemmet : Hur påverkar kamerorna den upplevda integriteten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hedda Lundmark; [2020]
  Nyckelord :Home; Smart home; Network-based surveillance cameras; Integrity; Privacy; User experience UX ; Hem; Smarta hem; Nätverksbaserade övervakningskameror; Integritet; Privatliv; Användarupplevelse UX ;

  Sammanfattning : Det har kommit att bli allt vanligare att installera nätverksbaserade övervakningskameror i hemmet som en säkerhetsåtgärd. Tidigare studier som undersöker nätverksbaserade övervakningskameror visar att dessa kameror utgör en möjlig säkerhetsrisk för de boende då det teoretiskt sätt är möjligt för personer som har kunskaper i att bryta sig in i datorsystem att spionera på de boende i hemmet genom övervakningskamerorna. LÄS MER

 3. 3. Demontering av ett mekaniskt låssystem med CAN 2.0 : En fallstudie i hur en CAN-buss kan användas inom dörrlåssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mahad Hassan; Fredrik Edelsvärd; [2020]
  Nyckelord :Mechanical Lock; CAN; Security; PCB; Disassembly; Clean Room; Mechatronics; Mekaniskt lås; CAN; Säkerhet; PCB; Demontering; Clean Room; Mekatronik;

  Sammanfattning : Låssystem kan minska risken för inbrott och stöld, och vara ett verktyg för behöriga personer att få tillgång till lokaler och rum. Därför är det viktigt att moderna låssystem är pålitliga, öppnar snabbt och är säkra. LÄS MER

 4. 4. Brottsförebyggande åtgärder, anmälda bilstölder och inbrott i Europa : en Google-studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lukas Axelsson; Erik Claussén-Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Google searches; car thefts; burglaries; crime prevention; crime statistics; Googlesökningar; bilstölder; inbrott; brottsförebyggande åtgärder; kriminalstatistik;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte om samband kunde identifieras mellan kriminalstatistik över anmälda bilstölder och inbrott och nivåer av Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder. Studien inspirerades av tidigare utförd studie i USA och ämnade att undersöka huruvida tydliga samband mellan antalet brott samt minskningar av brott och Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder även återfanns i en europeisk kontext. LÄS MER

 5. 5. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER