Sökning: "incel forum"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden incel forum.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Så mycket hat från hjärtat som brister: en kritisk och feministisk online etnografisk undersökning av ett incel-forum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Forsbacka; [2020]
  Nyckelord :incel; hegemonisk maskulinitet; genus; extremism; online etnografi; hegemonic masculinity; gender; online ethnography; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a critical and feminist online ethnography which explores gendered narratives by users on the currently most popular incel-forum in the world, incels.co. LÄS MER

 3. 3. ”Live to be mogged. The truecel tale” : En kritisk diskursanalys av forumen incels.co och looksmax.me

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Melinda Karlsson; Terese Wisberg; [2020]
  Nyckelord :Incel; subculture; critical discourse analysis; forum; pill; Incel; subkultur; kritisk diskursanalys; forum; pill;

  Sammanfattning : Under 2000-talet började en ny livsåskådning växa fram när diskussionsforum som riktade sig till så kallade incels, personer i ofrivilligt celibat, började spridas över internet. I centrum för delandet av de misogyna åsikter som fenomenet präglas av står diskussionsforumen; vilka spelar en betydande roll för skapandet av gemenskap inom gruppen. LÄS MER

 4. 4. "Världens nitlott att födas som kille tycker jag" : En netnografisk studie om fenomenet incels

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Fornander; Maria Osswald; [2020]
  Nyckelord :incels; masculinities; gender; sexuality; conceptions; norms; discourse; being subjected; digital communities;

  Sammanfattning : The word Incel, which stands for “involuntary celibacy”, is characterized and mostly used by young, white heterosexual men. The phenomenon of incels has increased in size and become big over the past years and has now spread in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Sexuellt marginaliserade män : En tematisk analys av forumet incels.co

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Maja Ryding; [2020]
  Nyckelord :counterpublics; feminism; identitet; maskulinitet; incel; manosfär;

  Sammanfattning : Through thematic analysis and based on the research questions; "Can the incel movement be considered marginalized based on the concept of counterpublics?" And "How does identity-building and feminist resistance manifest within the movement?". The study's goal was to shed light on how feminist resistance manifests itself in the manosphere. LÄS MER