Sökning: "incels"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet incels.

 1. 1. “If Men Acted Like Women Do, There Would Be Riots in the Streets” : Personalized and Collective Action Framing in the Incelopshere

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Wallin Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Incels; Online movement; Contentious action networks; Frame analysis; Connective action; Antifeminism;

  Sammanfattning : In recent years, several high-profile acts of violence linked to the virtual incelosphere have sparked public concern and scholarly interest. Yet, scant attention has been paid to whether these perpetrators can be understood as lone-wolf attackers or as members of a collective. LÄS MER

 2. 2. Det heliga pillret: : En kvalitativ studie om symbolanvänding på incelforum

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Karlsson; Emma Quennerstedt; [2023]
  Nyckelord :Incel; Blackpill; Bluepill; symbol; extremism; online-communities;

  Sammanfattning : Involuntary celibacy, abbreviated to incel, is an internet phenomena. The study aims to answer questions regarding how incels create distinctions both between themselves and others but also among themselves through their use of symbols. LÄS MER

 3. 3. Incels views on crime : A study about how users on an incel forum justify their views on sexual and violent crime

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Alexandroff; Maya Burman; [2023]
  Nyckelord :Incels; Attitudes; Crime; Violence; Techniques of Neutralization.; Incels; Attityder; Brott; Våld; Neutralisationstekniker.;

  Sammanfattning : Through a netnographic qualitative research, an incel forum is analyzed in this study using a thematic analysis to investigate users on the incel forum and their views on sexual and violent crime. By using Sykes and Matza's (1957) techniques of neutralization, this study shows how the users on the forum may justify their positive views on violent and sexual crime. LÄS MER

 4. 4. "Jag är en så kallad incel" : En netnografisk studie om män som lever i ofrivilligt celibat och deras hat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Tränk; Nora Lundstedt; [2022]
  Nyckelord :Incels; hate; online community; stigma; masculinity; misogyny; Incels; hat; onlinegemenskap; stigma; maskulinitet; misogyni;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine incels expressions of hate on a Swedish online forum. The term incel means involuntary celibacy and has come to attract mainly heterosexual men who have difficulty succeeding in romantic and sexual relationships. Furthermore, the incel community is characterized by misogyny and incitements to violence. LÄS MER

 5. 5. Hur fenomenet incels framställs och kategoriseras. : En översiktsstudie om incel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jonny Jonsson; Björn Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social Work; Incels; Radicalization; Socialt arbete; Incels; Radikalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt var att utifrån en kvalitativ utgångspunkt sammanställa vetenskapliga studier för att klargöra hur incels framställs inom den offentliga debatten och forskning. Detta för att redogöra för hur incels kan kategoriseras och kunna bedöma vem som kan eller ska arbeta med incels. LÄS MER