Sökning: "incels"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet incels.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Incels : Ett framtida hot för kvinnor?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Isaksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Incels - kvinnohat i den digitala åldern : En tematisk analys av åsikterna om jämställdhet, maskulinitet, och sexuella relationer på incels.co

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flera uppmärksammade våldsdåd kunnat knytas till en grupp arga, mestadels vita män. Dessa män identifierar sig själva som incels, ofrivilligt celibata. Denna grupp har också gjort sig ökänd genom att besitta extrema, sexistiska åsikter som de fritt delar med sig med varandra. LÄS MER

 4. 4. “We are denied to be human because society sees us as trash” : Den kollektiva identiteten på Incels.co

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hekla Bjarnadóttir; Sophie Hanson; [2020]
  Nyckelord :Kollektiv identitet; Incels; netnografi;

  Sammanfattning : Incels, en sammanskrivning av orden involuntary och celibate, beskriver män som anser sig själva vara oattraktiva och lever ett liv utan sexuella relationer. De senaste åren har flera män som identifierar sig med rörelsen begått våldsdåd för att driva sin egen agenda. LÄS MER

 5. 5. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER