Sökning: "incentive pay"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden incentive pay.

 1. 1. Klander och nullitet – aktieägares skydd mot felaktiga stämmobeslut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; klandertalan; nullitetstalan; passivitetsverkan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general meeting is the top decision-making body in a Swedish limited company and the only body where the shareholders have power to influence the acts of the company. The kind of resolutions the general meeting may decide upon and how they shall be decided is regulated in detail, in order to protect interests of the shareholder minority and the creditors. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga VD:ar och rörlig ersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Zidén; Oscar Engström; Kristoffer Edin; [2019]
  Nyckelord :Incentive based pay; publicly listed companies; demography; correlation; CEO; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine incentive-based pay to CEO’s at publicly listed companies and how this is affected by the demographic variables of gender and age. Furthermore, profitability will be taken into account in order to examine the connection with incentive-based pay... LÄS MER

 3. 3. Understanding current and future requirements on logistics service offerings in the Danish construction industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Dufberg; Anton Forsström; [2019]
  Nyckelord :Logistics service offerings; logistics service dimensions; Danish construction industry; customer requirements.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to create a better understanding of what the current and future customer requirements are on logistics service offerings in the Danish construction industry and how the studied case company can better match these. Methodology - The research was conducted as a case study. LÄS MER

 4. 4. Possibilities for battery storage in a rapidly changing energy system – How will power tariffs affect profitability of residential battery storage?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jorunn Cardell; Elin Öhman; [2019]
  Nyckelord :Residential battery storage; power tariff; flexibility; electrical grid; aggregator; power and capacity shortage; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska elnätet är i behov av stora investeringar och flexibilitetsåtgärder för att upprätthålla ökad efterfrågan på energi och effekt, samt ökad andel variabel förnybar elproduktion. Ett sådant tillvägagångssätt är det ökade införandet av effekttariffer för småkunder bland svenska nätoperatörer som syftar till att uppmuntra slutkonsumenter att utjämna last. LÄS MER

 5. 5. A first assessment of the financial distribution by the FOM and performance in Formula 1

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Waern; [2018-08-02]
  Nyckelord :Formula 1; prize money; tournament theory; sports performance; sports management; bonuses;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER