Sökning: "incentive pay"

Visar resultat 11 - 15 av 44 uppsatser innehållade orden incentive pay.

 1. 11. Price premiums for organic pasta and pasta produced in Sweden : a hedonic pricing approach

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Nilsson; Julia Vahtra; [2017]
  Nyckelord :organic; Swedish-produced; pasta; consumer preferences; environmental qualities; price premiums;

  Sammanfattning : Due to the growing interest for organically and locally produced food, several studies based on consumers’ stated preferences regarding organic and Swedish-produced food products have been conducted. However, attitudes and preferences do not always convert into actions, causing a void in the research (Jörgensen, 2011). LÄS MER

 2. 12. Chef och anställdas upplevelser av ett individuellt prestationsbaserat lönesystem : Identifiering av upplevelser och utmaningar vid prestationsbaserat arbete på ett rekryteringsföretag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Axelsson; Kleo Dela Cruz; [2017]
  Nyckelord :Individual incentive pay program; incentive pay; performance-based pay; salary criterias; work performance; motivation; stress; Individuellt prestationsbaserat lönesystem; lönekriterier; prestationsbaserad lön; prestationsbaserat;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and identify perceptions, problems and challenges that may arise for wage-setting managers as well as individual employees when working with a performance-based payroll system. A letter of formal notice was sent to a recruitment company inviting them to participate in the study, which also included an explanation of the study’s purpose, approach and procedure. LÄS MER

 3. 13. The Sky is the Limit - En studie av vertikal förtätning och dess projektpåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Malmberg; Jenny Lindén; [2017]
  Nyckelord :vertikal förtätning; förtätning; påbyggnad; bostadsutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en stark urbaniseringstrend, där inflyttning främst sker till våra tre storstadsregioner. Ett problem som försvårar urbaniseringen är att utbudet av bostäder inte möter den stora efterfrågan som uppstått. Byggbar mark i centrala lägen betraktas dessutom ofta som fullt ianspråktagen. LÄS MER

 4. 14. Möjligheter och risker med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i en totalentreprenad : En ekonomisk optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Helin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöcertifiering av byggnader är ett verktyg för arbetet mot Sveriges miljökvalitetsmål. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av växthusgasutsläppen och bränsleanvändningen i Sverige, och miljöcertifieringssystem fungerar som incitament till att verka för förbättringar. LÄS MER

 5. 15. Incitament för investering i riskreduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Lindström; [2017]
  Nyckelord :riskhantering; beslutsfattande; incitament; förmåga; förmågebedömning; samhällsviktig verksamhet; mikrovärldsexperiment; risk management; decision making; incentive; capability assessment; emergency management capability; critical infrastructure; societal safety; microworld experiment.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Protection of critical infrastructure is an important part of risk management for society. This protection could consist of investments in emergency management capability, which can act as a reduction of the consequences from an event. Estimations of the current emergency management capability level is called capability assessments. LÄS MER