Sökning: "incentive"

Visar resultat 1 - 5 av 845 uppsatser innehållade ordet incentive.

 1. 1. Examining the Ubiquitousness of Conflict-Related Sexual Violence in Territorial Conflicts A quantitive study on how territorial conflicts are related to rebel perpetrated conflict-related sexual violence and rebel groups funding natural resources

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Andersin; [2020-05-12]
  Nyckelord :civil conflict; conflict-related sexual violence; wartime rape; territorial conflict; rebel groups; financing natural resources;

  Sammanfattning : This study explores how territorial conflicts are related to rebel perpetrated conflict-related sexual violence and if rebel groups funded by natural resources exacerbates that relationship. Prior research has explored how rebel groups funded by natural resources is related to rebel perpetrated conflict-related sexual violence (CRSV). LÄS MER

 2. 2. Kravet på att hållbarhetsrapportera och dess påverkan på företags kreditvärdighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Ström; Filip Lundin; [2020-05-05]
  Nyckelord :Hållbarhet; ESG; kreditvärdighet; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : The European Union’s directive on mandatory sustainability reporting was implemented for the fiscal year of 2017. The directive implies that companies must present common principles and governance models that describe their strategic choices linked to sustainability. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av IFRS 16 på detaljhandelsföretag : En flerfallstudie på tre detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vicky Panici; My Spegel; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; kapitalisering; detaljhandelsföretag; operationell leasing; finansiell leasing; positiv redovisningsteori; intressentteori; redovisningsval;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how IFRS 16 affect the financial reports and key ratio for Swedish retailers. The aim is to investigate how leasing as an financial solution has affected the retailers accounting choices. LÄS MER

 4. 4. De svenska farledsavgifterna : och deras miljöstyrande effekt på svenska oljetankfartyg i kustfart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Gunér; Fabian Ekström; [2020]
  Nyckelord :fairway dues; tanker vessel; incentive; environmental control; Farledsavgifter; tankfartyg; miljöstyrning; incitament;

  Sammanfattning : Det nuvarande farledsavgifterna infördes 2018, det uppstod sedermera en debatt angående den nya modellen, dess utformning och vilka ekonomiska och miljömässiga incitament den ger upphov till. I syfte att utröna vilka förändringar i miljöstyrning tanksjöfarten erhållit, genomfördes en fallstudie som utgår ifrån ett antal modellfartyg som representerar ett genomsnitt av den svenska tankfartygsflottan. LÄS MER

 5. 5. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. LÄS MER