Sökning: "incidenthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet incidenthantering.

 1. 1. Utveckling av incidenthantering genom simulation : En fallstudie om hur simulationsbaserad processanalys kan nyttjas för utveckling av processen för incidenthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Grape; [2022]
  Nyckelord :Business process management BPM ; simulation; incidenthantering; nyckeltal; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet har historiskt legat i den digitala utvecklingens kölvatten. Delvis på grund av ett lägre intresse för effektivisering och lönsamhet, men också på grund av dess komplexitet i form av storlek, politiska förutsättningar och regulatoriska ramar. LÄS MER

 2. 2. Det resilienta sjukhuset? : Kontinuitetshantering som förhållningssätt och verktyg inom svensk hälso- och sjukvård på regional nivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Morris Jegust; [2022]
  Nyckelord :business continuity management; resilience; robustness; hospital; societal safety; disaster medicine; kontinuitetshantering; robusthet; resiliens; sjukhus; samhällssäkerhet; katastrofmedicinsk beredskap;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av globalisering och hög grad av sammankoppling mellan länder och sektorer, vilket även bidrar till sårbarheter. Komplexa risker som präglas av osäkerhet, tvetydighet och konsekvenser med potentialen att få spridningseffekter hotar samhällsviktig verksamhet och därigenom samhällets funktionalitet. LÄS MER

 3. 3. Containment Strategy Formalism in a Probabilistic Threat Modelling Framework

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Per Fahlander; [2021]
  Nyckelord :mal; corelang; incident response; containment; threat modelling;

  Sammanfattning : Background - Foreseeing, mitigating and preventing cyber-attacks is more important than ever before. Advances in the field of probabilistic threat modelling can help organisations understand their own resilience profile against cyber-attacks. LÄS MER

 4. 4. Cybersäkerhet och tillit genom EU:s CSIRT-network? : en jämförelse av tre förtroendemodeller för informationsdelning mellan IT-incidenthanteringsteam

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Stjärnkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ända sen internets födelse och de första datavirusen dök upp har IT- och säkerhetsexperter insett behovet av att jobba tillsammans över nationsgränser. Behovet av att mötas, utbyta erfarenheter och bygga tillit mellan varandra har ledd till att olika expertnätverk av IT-incidenthanteringsteam (CERT/CSIRT) har vuxit fram internationellt och regionalt sedan 90-talet. LÄS MER

 5. 5. Webbaserat informationssystem för rapportering och analys av arbetsmiljöärenden : En studie ur systemperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ingrid Veiret; [2019]
  Nyckelord :Reporting system; incident handling; IA-system; Analysis method; Systematic work environment management; manufacturing industry; HTO; Rapporteringssystem; incidenthantering; IA-systemet; analysmetod; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillverkningsindustrin; MTO;

  Sammanfattning : Forskning visar att traditionella rotorsaksanalyser har begränsningar när det gäller att utreda händelser i komplexa system. För de komplexa system som utgör dagens moderna arbetsliv krävs att analyser sker på en övergripande systemnivå, organisationsnivå, där till exempel tekniska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar arbetssystemet beaktas. LÄS MER