Sökning: "inclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 3023 uppsatser innehållade ordet inclusion.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jamil Al Zahed; Rebecca Lenz; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterskors upplevelser; vårda patienter; pandemi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 är en pandemi som har pågått sedan slutet av 2019. Viruset har spridit sig över hela världen. Brist på planering, resurser och ledarskap har varit ett enormt problem under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Manousos Kokkinakis; Xin Li; [2022]
  Nyckelord :Innovation; Gender Diversity; Technology Manufacturing firms; Logistic Regression Analysis.;

  Sammanfattning : In this thesis the relation between gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies is explored. Data on firm-level are used from The Enterprise Surveys of the World Bank, which are designed as a panel data survey and comprise a collection of data on 146,000 firms in 143 countries, from years 2006 to 2019. LÄS MER

 3. 3. Får göteborgarna inreda sitt eget vardagsrum? Medborgardialog - Heden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hesslegård; Erika Löfquist; [2021-10-20]
  Nyckelord :Citizen; participation; collaborative; planning; democracy; social inclusion; urban planning; public space; Gothenburg;

  Sammanfattning : Since the emergence of communicative planning theory, concepts such as citizen dialogue and citizen participation have taken a greater place in urban development. It is a common belief that through communicative planning, citizens are given an increased political influence. LÄS MER

 4. 4. The Dissatisfied Right:A Micro-Level Analysis of Political Dissatisfaction in Supporters of the Populist Radical Right in Rural East Germany

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Franziska Höhne; [2021-10-14]
  Nyckelord :political dissatisfaction; populism; PRR; electorate; AfD; east Germany;

  Sammanfattning : Contemporary election results of the populist radical right (PRR) reveal significant spatial variation of PRR support within countries. To a large extent, this variation is believed to be based on local and regional differences within the PRR’s electorate, which calls for the inclusion of micro-level analyses in our study of the PRR. LÄS MER

 5. 5. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER