Sökning: "income support"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden income support.

 1. 1. Inkomstojämlikhetens effekt på attityder till omfördelning : En undersökning av sambandet mellan attityder till omfördelning och inkomstojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Grönlund; Filip Thelin; [2020]
  Nyckelord :Income inequality; attitudes towards redistribution; mini coefficient; The Meltzer Richard model; Inkomstojämlikhet; attityder till omfördelning; ginikoefficient; Meltzer Richard modellen;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan inkomstojämlikhet och attityder till omfördelning. Attityder till omfördelning mäts genom att undersöka respondenters inställning till ett förslag om en minskning av den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors beskrivning av postnatal vård vid ett svenskt sjukhus : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Nilsson; Khanda Saeed; [2020]
  Nyckelord :Care; postnatal; care staff; knowledge; support; Bemötande; postnatal vård; stöd; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postnatala vårdtiden har minskat betydligt i höginkomstländer. Kvinnor vill ha kontroll över vården som ges postnatalt. För att barnmorskan ska kunna ge kvinnor ett bra stöd är det betydelsefullt att beskriva vad kvinnor efterfrågar vid postnatal vård. LÄS MER

 3. 3. Evaluating how intensive Information and Communication Technology courses can help bridge the Gender Digital Divide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Zoë Wyon; Sofia Sundbom; [2019]
  Nyckelord :Gender Digital Divide; Information and Communication Technology; Evaluation; Evaluation Framework; Tanzania; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inclusion in the digital society can lead to improved communication and access to information which increases informed decision making and productivity for individuals and businesses. In turn, this has a positive effect on the socio-economic development of a country. LÄS MER

 4. 4. A Comparison of Different Machine Learning Models for Cardiovascular Disease Detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aleksander Mitic; Oskar Nehlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death worldwide and the majority of the deaths occur in low to middle income countries. This makes the prevention of CVDs an accute problem to study and much research has been done already. LÄS MER

 5. 5. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER