Sökning: "incontinence"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet incontinence.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med en stomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emilia Lövgren; Josefin Rosdahl; [2024]
  Nyckelord :Experiences; literature review; patients; person-centered care; stoma; Litteraturstudie; patienter; personcentrerad vård; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Besvär i mag- och tarmkanalen kan leda till att en stomi behöver läggas fram vilket resulterar i en förlorad kontroll över elimination. Inkontinens hos vuxna personer kan leda till en förvrängd självbild och sociala normer kring inkontinens skapar ett stigma. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeutiska interventioner vid urininkontinens postpartum : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Camilla Friberg; [2024]
  Nyckelord :Bäckenbotten; bäckenbottenträning; fysioterapi; mödravård; rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Bäckenbotten består av en grupp muskler som har stor betydelse för att hålla tätt kring urinrör och ändtarm. De agerar som ett mothåll när trycket i bukhålan ökar, som när vi hostar eller nyser. Vid graviditet och i synnerhet vid förlossning utsätts dessa muskler för stor stress. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tora Svensson Träff; Julia Johansson; [2024]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; prevention; sjuksköterskor; trycksår.;

  Sammanfattning : Background: A pressure ulcer is an injury of the skin or the underlying tissue that occurs by pressure or shearing of the skin. Risk factors for developing a pressure ulcer includes immobility, old age and incontinence. Apart from pain and discomfort, pressure ulcers can lead to complications, like infections. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelser av mötet med äldre kvinnor med urininkontinens inom primärvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Karlberg; Stina Johansson; [2023]
  Nyckelord :District nurse; encounter; experiences; older women and primary health care and urinary incontinence.; Distriktssköterska; möte; primärvården; upplevelser; urininkontinens och äldre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt förekommande besvär hos kvinnor i världen. Äldre kvinnor är den grupp som främst drabbas och orsakerna till detta kan variera. Tidigare forskning visar att leva med urininkontinens påverkar livskvalitén negativt och är förknippat med en känsla av skam. LÄS MER