Sökning: "incorrect information management"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden incorrect information management.

 1. 1. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 2. 2. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linda Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Sammanfattning : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. LÄS MER

 3. 3. Öka kunskapen om arbetssätt och processer i ett fastighetssystem med hjälp av offensiv kvalitetsutveckling : En fallstudie på AB GotlandsHem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Maria Harder Dahlbäck; Tove Reymers; [2022]
  Nyckelord :instructions; knowledge; management system; PDSA-cycle; process; total quality management; instruktioner; kunskap; offensiv kvalitetsutveckling; PDSA-cykeln; process; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : Introduction: The case study was conducted at the non-profit housing company AB GotlandsHem. The purpose of the study is to increase knowledge about working methods and processes in GotlandsHems property system and provide suggestions for possible measures for development and implementation suggestions. LÄS MER

 4. 4. Energibesparing med automatiserad inneklimat- och ventilationsstyrning – drivkrafter och barriärer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Andreas Selhammer; [2022]
  Nyckelord :Energy management; drivers and barriers; BMS; FDD; AI; energy saving; build-ings; SCADA; metadata; sensors; dynamic buildings; automation; Energiledning; Hinder och drivkrafter; BMS; FDD; AI; energibesparing; byggna-der; SCADA; metadata; sensorer; dynamiska byggnader; automation;

  Sammanfattning : Energiförbrukningen i Sveriges fastigheter uppgår till närmare 40% av totalprimärenergin för Sverige. Denna siffra förväntas öka ytterligare under den kommande 20-årsperioden. Av denna energimängd motsvarar 67% byggnadens operativa fas. LÄS MER

 5. 5. Komfortskapande i miljörevisioner : En studie om revisorers arbetsprocess vid certifieringsrevisioner av ISO 14001

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pontus Johansson; Sofie Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Environmental audit; ISO 14001:2015; Comfort; Comfort theory; Miljörevision; ISO 14001:2015; Komfort; Komfortteorin;

  Sammanfattning : Till följd av det ökade allmänna intresset för hållbar utveckling har organisationers upprättande av hållbarhetsrapporter ökat. Samtidigt har tidigare forskning visat att hållbarhetsrapporter präglats av felaktig information i syfte att verka som ett skyltfönster. LÄS MER