Sökning: "increased retirement age"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden increased retirement age.

 1. 1. New Public Management inom äldreomsorgen - Kritiska röster från golvet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie-Louise Johansson; Noor Jihad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vi idag en ökad befolkning av personer som är över 65 år. Detta medför också till ökat krav på äldreomsorgen. Äldreboenden är en vanlig typ av boende för personer över 65 år som inte längre klarar av att leva i sina ordinära boende. De ökade kraven på äldreomsorg ökar också kostnaderna i samhället. LÄS MER

 2. 2. Generation Z tar plats : Vad driver deras inre motivation i arbetslivet och hur kan ledare främja den?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Management & Organisation; Stockholms universitet/Management & Organisation

  Författare :Färnam Jalali; Elvira Sigrén; [2019]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; transformational leadership; autonomy; competence; relatedness; Generation Z; intrinsic motivation; workplace motivation;

  Sammanfattning : Improved standard of living has been followed by demographic changes and increased retirement age. Hence today’s organizations manage a diverse workforce of four generations, each of them with its own distinct attributes. Likewise, tomorrows organizations will consist of a generational diversity of five to six generations. LÄS MER

 3. 3. Förhöjd pensionsålder - vad krävs för att orka arbeta längre?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linn Calles; Ida Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Retirement; older; employees; longer worklife; work motivation; Pension; äldre; arbetstagare; längre arbetsliv; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning lever allt längre och därav har en ny överenskommelse gällande pension utformats för att kunna upprätthålla den svenska ekonomin. Pensionsåldern kommer att höjas och för att äldre ska orka arbeta längre behövs en god arbetsmotivation och rätt förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan den fysiska miljön och de äldres beteende på äldreboende med fokus på livskvalitet – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sabina Smedbakken; Linda Stålberg; [2018]
  Nyckelord :Behavior; Physical Environment; Retirement home; Quality of Life; Beteende; Fysisk Miljö; Livskvalitet; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: För äldre personer som inte längre klarar sig själva i hemmet är oftast alternativet en flytt till ett äldreboende. Att flytta innebär för de allra flesta en väldigt stor omställning och förändring i livet där den äldre personen behöver göra sig hemmastadd på en helt ny plats sent i livet. LÄS MER