Sökning: "increased welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 615 uppsatser innehållade orden increased welfare.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två verktygsbaserade berikningar för gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Marie Ebbestad; [2021]
  Nyckelord :Sapajus xanthosternos; kapucin; berikning; bevarande; verktygsanvändning; djurpark;

  Sammanfattning : Golden-bellied capuchins (Sapajus xanthosternos) are small primates from Brazil known for their tool use abilities. They are an explorative species and are capable of several types of tool use. LÄS MER

 3. 3. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Nyckelord :friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Sammanfattning : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. LÄS MER

 4. 4. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Fay Wharton; [2021]
  Nyckelord :Gris; sugga; grisning; kullnummer; box; temperatur; avvanda smågrisar;

  Sammanfattning : Att maximera antalet avvanda smågrisar per sugga har blivit ett viktigt mål inom dagens svenska grisproduktion, men fortsatt stora problem med hög smågrisdödlighet utgör en utmaning för producenterna och har negativa konsekvenser för djurvälfärden. Temperatur är en miljöfaktor som kan inverka på smågrisdödligheten och som visat sig kunna variera mellan boxar i samma stall, men få studier har undersökt omgivningstemperaturens effekt på suggornas prestation under svenska produktionsförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Analysing the Consumption Motives of Plant-Based Food Alternatives: The underlying Benefit of Virtue Signalling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anika Albrecht; Svenja Lena Mauch; [2021]
  Nyckelord :vegan consumption; consumer behaviour; consumption motives; theory of planned behaviour; virtue signalling; vegan food alternatives; purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to examine the underlying motivations of consumers’ intentions to purchase vegan food alternatives. In doing so, the thesis specifically focuses on studying virtue signalling as an additional benefit to environmental protection, animal welfare, and personal health that motivates consumers to choose plant-based food alternatives. LÄS MER